Pionierski niedosyt
PDF

Słowa kluczowe

Leśmian’s poems
Russian symbolism
iconology
theology

Jak cytować

Hoffmann, K. (2009). Pionierski niedosyt. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), 153–162. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.11

Abstrakt

The book Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego written by Sobieska is a pioneering attempt at combining a discussion on the literary output of the author of Dziejba leśna with the reflection stemming from the tradition of the Eastern Orthodox Church. The book, notwithstanding its shortcomings and self-imposed limitations, comprehensively discusses views and opinions hitherto unknown to the Polish reader, introduces and explains the context of the findings of such thinkers as Soloviov or Biely, compares texts written by Russian symbolists with Leśmian’s poems. Sobieska categorizes the problem issues into subsequent thematic ranges (epiphany insight into the nature of being, musicality and the notion of poetical metre, creative imagination, mystical femininity) in order to point at potential sources of the recontextualization of Leśmian’s poetical sensitivity. The findings, being an example of classic comparatistic studies, have been enhanced by iconological and musicological observations as well as by some additional guiding elements facilitating the understanding of Orthodox theology. The present sketch discusses the book and is complemented with a polemics with some of its methodological solutions.
https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.11
PDF

Bibliografia

Głowiński M., Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Kraków 1998.

Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 2002.

Heidegger M., Bycie i czas, §44, przeł. B. Baran, Warszawa 2005.

Kozyra A., Filozofia nicości Nishidy Kitarō, Warszawa 2007.

Markowski M.P., Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007.

Sobieska A., Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego, Kraków 2005.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.