„Taki nieciekawy człowiek...”. Wokół biografii Bolesława Leśmiana
PDF

Słowa kluczowe

Leśmian’s biography

Jak cytować

Rajewska, E. (2009). „Taki nieciekawy człowiek.”. Wokół biografii Bolesława Leśmiana. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), 141–151. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.10

Abstrakt

The article discusses five biographies of the poet that have been published in the past few years. A highly complex and contradicting figure of Leśmian, a great poet and unsuccessful notary public, a provincial from the capital Warsaw, a misanthrope with busy social life, still arouses interests among the public – the more so that his first biography written by Łopuszański and entitled Leśmian was published as late as 2000. Łopuszański, who has been working on Leśmian for twenty years, has published the results of his biographical investigations in his two subsequent books: Zofia i Bolesław Leśmianowie (2005) and Bolesław Leśmian. Marzyciel nad przepaścią (2006). In turn, Leśmian. Encyklopedia (2001) by Rymkiewicz is a different book being a ”personal” encyclopaedia, a somewhat patchy biography that focuses on arbitrarily selected entries chosen by its author, whereas Leśmian, Leśmian… Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie zebrane przez Adama Wiesława Kulika (2008) is a collection of memoirs, a record of conversations that the author had with the inhabitants of Hrubieszów and Zamość who knew Leśmian personally in the 1920s and the 1930s – his colleagues at the Bar, workers of the notary’s office, his acquaintances, neighbours and friends of his daughters.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.10
PDF

Bibliografia

Brzechwa J., Niebieski wycieruch, w: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, oprac. Z. Jastrzębski, Lublin 1966.

Jastrzębski Z., Zejście z Parnasu, w: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, oprac. Z. Jastrzębski, Lublin 1966.

Kulik A.W., Wstęp, w: Leśmian, Leśmian... Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie

zebrane przez Adama Wiesława Kulika, Gdańsk 2008.

Łopuszański P., Bolesław Leśmian. Marzyciel nad przepaścią, Warszawa 2006.

Łopuszański P., Leśmian, Wrocław 2000.

Rymkiewicz J.M., Leśmian. Encyklopedia, Warszawa 2001.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.