Głowiński: tożsamość prozą (od początku)
PDF

Słowa kluczowe

Michał Głowiński
identity
autobiographical writing
memory
Polish Jews
Holocaust

Jak cytować

Kuczyńska-Koschany, K. (2013). Głowiński: tożsamość prozą (od początku). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 119–129. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.8

Abstrakt

The article is an attempt to reach the first statements and texts by Michał Głowiński, relating to Jewish identity in Poland, the condition of a child of the Holocaust, the trauma of a Holocaust survivor, and the situation of an intelectual. The author of the article tries to demonstrate continuity of all creative gestures, from the frist writings and statements, signed with pseudonyms, through Czarne sezony [The Black Seasons] and their continuations, to the autobiographical Kręgi obcości [Circles of strangeness]; the continuity is seen in the perspective of identity. The author is also interested, in the given subject scope, in Głowiński’s spatial obsessions (especially claustrophobia and phantasmagoria). The stake of literary “self-therapy” is in the most crucial things: truth of oneself, memory, self-identification.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.8
PDF

Bibliografia

Abramowska J., Opinia o dorobku twórczym Profesora Michała Głowińskiego, w: Michael Głowiński. Doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, Doktorzy Honoris Causa, nr 37, Poznań 2002.

Appelfeld A., Droga żelazna, przeł. H. Volovici, Warszawa 2006.

Głowiński M., Całkiem serio, w: idem, Przywidzenia i figury. Małe szkice 1977–1997, Kraków 1998.

Głowiński M., Historia jednej topoli i inne opowieści, Kraków 2003.

Głowiński M., Jest wielkim poetą [1994], w: Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus, D. Wojda, Kraków 1996.

Głowiński M., Ułamki z getta, w: idem, Czarne sezony, Kraków 2002.

Jaspers K., Autobiografia filozoficzna, przeł., przypisy S. Tyrowicz, Toruń 1993.

Kuczyńska-Koschany K., „Nosiłem w sobie strach i nie znałem języka, którym bym mógł mówić”. O „Czarnych sezonach” Michała Głowińskiego, „Polonistyka” 2008, nr 9.

Kurek-Lesik E., Gdy klasztor znaczył życie. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939–1945, Kraków 1992.

Ricoeur P., O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, oprac., wstęp M. Kowalska, Warszawa 2003.

Ricoeur P., Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna, przeł. P. Bobowska-Nastarzewska, Kęty 2005.

Rozmowa z profesorem Michałem Głowińskim, w: Śmierć spóźnia się o minutę. Trzy rozmowy Teresy Torańskiej, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2010.

Tych F., Długi cień Zagłady. Szkice historyczne, Warszawa 1999.