Głowiński: tożsamość prozą (od początku)

Main Article Content

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Abstrakt

The article is an attempt to reach the first statements and texts by Michał Głowiński, relating to Jewish identity in Poland, the condition of a child of the Holocaust, the trauma of a Holocaust survivor, and the situation of an intelectual. The author of the article tries to demonstrate continuity of all creative gestures, from the frist writings and statements, signed with pseudonyms, through Czarne sezony [The Black Seasons] and their continuations, to the autobiographical Kręgi obcości [Circles of strangeness]; the continuity is seen in the perspective of identity. The author is also interested, in the given subject scope, in Głowiński’s spatial obsessions (especially claustrophobia and phantasmagoria). The stake of literary “self-therapy” is in the most crucial things: truth of oneself, memory, self-identification.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuczyńska-Koschany, K. (2013). Głowiński: tożsamość prozą (od początku). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 119-129. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.8
Dział
Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie
Biogram autora

Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Polskiej.

doktor habilitowany, profesor UAM, polonistka, komparatystka, eseistka, prozaik. Interesuje się przede wszystkim: poezją i jej interpretacją, recepcją poetów niemieckiego i francuskiego kręgu językowego w Polsce, kulturą Żydów polskich i niemieckich, Zagładą, relacjami intersemiotycznymi w poezji i plastyce. Autorka książek: Rilke poetów polskich (2004), Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (2010), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012), tomu prozy Zielony promień (2006); współautorka podręcznika dla maturzystów Staropolskie korzenie współczesności (2004). Współpracuje z „Polonistyką” i „Zeszytami Literackimi”. Opiekunka Koła Naukowego Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru Emet” na polonistyce poznańskiej. W tym roku opublikowała monografię problemową: „ Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013).

Referencje

 1. Abramowska J., Opinia o dorobku twórczym Profesora Michała Głowińskiego, w: Michael Głowiński. Doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, Doktorzy Honoris Causa, nr 37, Poznań 2002.
 2. Appelfeld A., Droga żelazna, przeł. H. Volovici, Warszawa 2006.
 3. Głowiński M., Całkiem serio, w: idem, Przywidzenia i figury. Małe szkice 1977–1997, Kraków 1998.
 4. Głowiński M., Historia jednej topoli i inne opowieści, Kraków 2003.
 5. Głowiński M., Jest wielkim poetą [1994], w: Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus, D. Wojda, Kraków 1996.
 6. Głowiński M., Ułamki z getta, w: idem, Czarne sezony, Kraków 2002.
 7. Jaspers K., Autobiografia filozoficzna, przeł., przypisy S. Tyrowicz, Toruń 1993.
 8. Kuczyńska-Koschany K., „Nosiłem w sobie strach i nie znałem języka, którym bym mógł mówić”. O „Czarnych sezonach” Michała Głowińskiego, „Polonistyka” 2008, nr 9.
 9. Kurek-Lesik E., Gdy klasztor znaczył życie. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939–1945, Kraków 1992.
 10. Ricoeur P., O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, oprac., wstęp M. Kowalska, Warszawa 2003.
 11. Ricoeur P., Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna, przeł. P. Bobowska-Nastarzewska, Kęty 2005.
 12. Rozmowa z profesorem Michałem Głowińskim, w: Śmierć spóźnia się o minutę. Trzy rozmowy Teresy Torańskiej, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2010.
 13. Tych F., Długi cień Zagłady. Szkice historyczne, Warszawa 1999.