Pressto.

Nagłowek strony

Nr 22 (2013)

Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Agnieszka Czyżak, Marcin Jaworski, Piotr Śniedziewski 7-8

Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie

Biografie – podwójne, zmieszane, pęknięte, niemożliwe PDF
Piotr Śliwiński 11-14
Mieszanie krwi PDF
Dariusz Śnieżko 17-31
Tekst w kulturze, kultura w tekście. Tradycja łacińska i literatura staropolska w Spowiedzi Calka Perechodnika PDF
Marek Skwara 33-53
Ten chudy Schlechter PDF
Joanna Maleszyńska 55-70
O wyznaniu kanarka, dzieciach na kolonii i apologii wszy planowanej przez Janusza Korczaka PDF
Agnieszka Zgrzywa 71-82
„Braterstwo krwi”. Historia Stanisława Aronsona PDF
Wiesław Ratajczak 83-93
Źle przemieszani PDF
Przemysław Czapliński 97-118
Głowiński: tożsamość prozą (od początku) PDF
Katarzyna Kuczyńska-Koschany 119-129
Przeszłość, przyjaźń. Dwie glosy do poematu nożyk profesora Tadeusza Różewicza PDF
Marcin Jaworski 131-142
„To” Magdaleny Tulli PDF
Ewa Wiegandt 143-156
Biografie polsko-żydowskie i żydowsko-polskie: rekonesans ponawiany PDF
Agnieszka Czyżak 157-172
Motyw szaleństwa w opowiadaniach Brunona Schulza. Studium psychologiczno-literackie PDF
Barbara Sienkiewicz, Julia Sienkiewicz-Wilowska 175-196
Rejestry przemocy. Usuwanie Żydów z języka Czechowicza PDF
Anita Jarzyna 197-211
Popioły Marci Shore PDF
Zbigniew Kopeć 213-221

Próby

Szymborska czytana od końca PDF
Janina Abramowska 225-231

Konfrontacje

Jakuba Sobieskiego opisanie wyprawy na Moskwę (na podstawie Diariusza ekspedycyjej moskiewskiej dwuletniej królewica Władysława Anno Domini 1617) PDF
Piotr Borek 235-249
Poezja życia / poezja instrukcji: poems Anrzeja Sosnowskiego w kontekście teorii poezji Ezry Pounda PDF
Wit Pietrzak 251-268
„Ogród sztuk”. Kilka uwag o Orkiestrze Zbigniewa Rybczyńskiego PDF
Iwona Grodź 269-287

Lektury

Janka w (literackim) zwierzyńcu PDF
Seweryna Wysłouch 291-296
„Drogi czytelniku, kategorycznie oświadczam, że nie jestem pewien” PDF
Elżbieta Winiecka 297-312

Odkrycia

Taniec śmierci na scenie kolegium jezuickiego w Kaliszu? PDF
Krzysztof Kurek, Wiesław Wydra 315-339


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo