Popioły Marci Shore
PDF

Słowa kluczowe

avant-garde
Jewish culture
Marxism
history
Eastern Europe
Communism

Jak cytować

Kopeć, Z. (2013). Popioły Marci Shore. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 213–221. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.14

Abstrakt

The article discusses Marci Shore’s social and historical thought, as presented in her books: Caviar and Ashes: A Warsaw Generation’s Life and Death in Marxism, 1918-1968 (2006), The Taste of Ashes (2013), and her essays recently published in Polish translation. The author follows the American historian, presenting her concept of modernity, but focuses on the main theme of her research: the contribution of Jewish writers, poets, artists, and intellectuals to the creation of Marxism. The author acknowledges the great value of Marci Shore’s writings, but argues that her panorama of the 20th century would be fuller if her discussion included a reflection on the religious attitude of many Jewish thinkers to Marxism and the USSR. This topic was discussed by Nikolai Berdyaev and Polish thinkers who published in pre-war social journals.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.14
PDF

Bibliografia

Ash S., Moskwa. Powieść, przeł. M. Tarnowski, Warszawa 1932.

Besançon A., Przekleństwo wieku. O komunizmie, narodowym socjalizmie i jedyności Zagłady, przeł. J Guze, Warszawa 2000.

Bierdiajew M., Sens historii. Filozofia losu człowieka, przeł. H. Paprocki, Kęty 2002.

Dąbrowska M., Szkice o Conradzie, Warszawa 1959.

Friszke A., Anatomia buntu: Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kraków 2010.

Kopeć Z., Niepokorni. Brudni. Źli. Proza marginesu społecznego w literaturze polskiej XX wieku, Poznań 2010.

Kopeć Z., Prestuplenie Aleksandra Wata, w: Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata, red. A. Czyżak, Z. Kopeć, Poznań 2014.

Kott J., Mitologia i realizm, Warszawa 1946.

Łotman J., O modelującym znaczeniu „końca” i „początku”, w: Semiotyka kultury, wybór, oprac. E. Janus, M.R. Mayenowa, Warszawa 1977.

Michnik A., Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy więzienne, Warszawa 1991.

Nalewajko-Kulikow J., Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Warszawa 2009.

Pollack M., Po Galicji. O Chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, przeł. A. Kopecki, Wołowiec 2007.

Shore M., Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, przeł. M. Szuster, Warszawa 2008.

Shore M., Nowoczesność jako źródło cierpień, przeł. M. Sutowski, Warszawa 2012.

Shore M., Smak popiołów. O dziedzictwie totalitaryzmu w Europie Wschodniej, przeł. M. Szuster, Warszawa 2012.

Skiwski J.E., Religia kultury, „Pion” 1934, nr 26.

Szymański J., Palę Paryż, „Miesięcznik Literacki” 1929, nr 1.

Śpiewak P., Żydokomuna. Interpretacje historyczne, Warszawa 2012.

Tołczyk D., Gułag w oczach zachodu, Warszawa 2009.

Wat A., Mój wiek. Pamiętnik mówiony, rozmowy prowadził, przedmową opatrzył C. Miłosz, do druku przygotowała L. Ciołkoszowa, t. 1, Warszawa 1990.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.