O wyznaniu kanarka, dzieciach na kolonii i apologii wszy planowanej przez Janusza Korczaka

Main Article Content

Agnieszka Zgrzywa

Abstrakt

The point of departure for this article is the memory of moving fragments of Janusz Korczak’s journal from Warsaw ghetto. The author confronts the fragments with Korczak’s earlier texts, such as the short storied about holiday camps for Polish and Jewish children, and the novel Król Maciuś na bezludnej wyspie [King Maciuś on a Desert Island]. The image of a canary bird, used in the novel, is confronted with other symbolic stories about this bird, such as the story in Wiesław Myśliwski’s Pałac [Palace]. With reference to the image, the article invokes Korczak’s meditations on identity and tolerance, and human ethical and aesthetic choices. The audacity of Korczak’s thoughts and conclusions goes far beyond his time, and seems perfectly fit for ours.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zgrzywa, A. (2013). O wyznaniu kanarka, dzieciach na kolonii i apologii wszy planowanej przez Janusza Korczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 71-82. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.5
Dział
Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie
Biogram autora

Agnieszka Zgrzywa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Collegium Polonicum w Słubicach.

doktor, wykładowca na kierunku filologia polska jako obca w Collegium Polonicum UAM, inicjatorka działań artystycznych i dydaktycznych tamże. Autorka książek: Stanisław Grochowiak oraz Poeta i baśń.O Krzysztofie Kamilu Baczyńskim; prowadzi stronę internetową www.poetaibasn.pl. Wśród pasji: recepty Starego Doktora – uwagi i zalecenia JanuszaKorczaka oraz tłumaczenia tandemowe wierszy srebrnego wieku poezji rosyjskiej.

Referencje

  1. Abramowska J., Pokrewieństwo i różnica, w: eadem, Pisarze w zwierzyńcu, Poznań 2010.
  2. Korczak J., Król Maciuś na bezludnej wyspie, w: idem, Dzieła, t. 8, Warszawa 1992.
  3. Korczak J., Michałówka. Kolonia dla dzieci żydowskich (z notatek dozorcy), w: idem, Dzieła, t. 5, Warszawa 1997.
  4. Korczak J., Mośki, Joski i Srule. Wrażenia z kolonii letniej w Daniłowie, w: idem, Dzieła, t. 5, Warszawa 1997.
  5. Korczak J., Pamiętnik, w: idem, Wybór pism, t. 4, Warszawa 1958.
  6. Korczak J., Pedagogika żartobliwa. Moje wakacje. Gadaninki radiowe Starego Doktora, w: idem, Wybór pism, t. 4, Warszawa 1958.
  7. Myśliwski W., Pałac, Warszawa 1998.
  8. Olczak-Ronikier J., Korczak. Próba biografii, Warszawa 2011.
  9. Siesicka K., Chwileczkę, Walerio, Wrocław 1997.