Poezja życia / poezja instrukcji: poems Anrzeja Sosnowskiego w kontekście teorii poezji Ezry Pounda

Main Article Content

Wit Pietrzak

Abstrakt

In the present article Andrzej Sosnowski’s poems is analysed against the theoretical principles elaborated by Ezra Pound. Pound’s postulates such as the ideogrammic method and the melo-, fano-, and logopoeia, all of which are briefly discussed, are used to characterise Sosnowski’s poetic practice. The article shows that, irreducible differences notwithstanding, both poets write in accordance with a set of similar principles. The difference between Sosnowski’s poems and Pound’s Cantos consists mainly in the fact that the former gives up on the inherently Poundian desire to reorganise reality in an epic work and seeks what may be termed a scene of voice on which one’s ownmost identity can be manifested. It is among the many discourses that comprise poems that a voice of life sounds in all its complexity and fragility.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pietrzak, W. (2013). Poezja życia / poezja instrukcji: poems Anrzeja Sosnowskiego w kontekście teorii poezji Ezry Pounda. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 251-268. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.17
Dział
Konfrontacje
Biogram autora

Wit Pietrzak, Uniwersytet Łódzki. Instytut Anglistyki.

doktor, adiunkt w Instytucie Anglistyki UŁ. Autor publikacji wydanych w Polsce i Wielkiej Brytanii, między innymi książek: Myth, Language and Tradition. A Study of Yeats, Eliot and Stevens in the Context of Heidegger’s Search for Being (2011), Życie po życiu (2012), “Levity of Design”. Man and Modernity in the Poetry of J. H. Prynne (2012).

Referencje

 1. Albright D., Early Cantos I–XLI, w: The Cambridge Companion to Ezra Pound, red. I.B. Nadel, Cambridge 2001.
 2. Bartczak K., Świat nie scalony, Wrocław 2009.
 3. Ingham M., Pound and Music, w: The Cambridge Companion to Ezra Pound, red. I.B. Nadel, Cambridge 2001.
 4. Jarniewicz J., Od Pieśni do Skowytu, Wrocław 2008.
 5. Kenner H., The Pound Era, Berkley–Los Angeles 1974.
 6. Nicholls P., Beyond „The Cantos”: Pound and American Poetry, w: The Cambridge Companion to Ezra Pound, red. I.B. Nadel, Cambridge 2001.
 7. Pound E., ABC of Reading, New York 1960.
 8. Pound E., How to Read, w: idem, Literary Essays of Ezra Pound, red. T.S. Eliot, New York 1968.
 9. Pound E., Selected Letters of Ezra Pound, red. D.D. Paige, New York 1971.
 10. Pound E., Sztuka maszyny i inne pisma, przeł. E. Mikina, Warszawa 2003.
 11. Próchniak P., Poems: widowisko (na marginesie „poems”), w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śliwiński, Poznań 2010.
 12. Sosnowski A., Awizo, w: idem, Pozytywki i marienbadki, Wrocław 2009.
 13. Sosnowski A., Posłowie, w: E. Pound Pieśni, przeł. L. Engelking, K. Kozioł, A. Sosnowski, A. Szuba, Warszawa 1996.
 14. Sosnowski A., Trop w trop. Rozmowy z Andrzejem Sosnowskim, red. G. Jankowicz, Wrocław 2010.