„Drogi czytelniku, kategorycznie oświadczam, że nie jestem pewien”

Main Article Content

Elżbieta Winiecka

Abstrakt

The essay is devoted to Krzysztof Hoffmann book dubitatio o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego [dubitatio on poetry by Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki]. The author discusses the critic’s interpretative strategies, as well as his theoretical and metatheoretical assumptions. The author demonstrates how deconstructionist philosophy influences the modes of reading of poetical languages proposed by the young critic and his critical consciousness shaped by doubt and uncertainty. This distinguishes him from modern scientific strategy (structuralism) that treats interpretation as a way to reach the truth of a work. Hoffmann writes about the difficult, rhetorically sophisticated poetry by Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, and more specifically, about its early stage before 2005. The story is built around four words: home, friendship, schizophrenia, disbelief. The most important problem, however, is the language of the poetry: its status, problematic referentiality, and difficult link to existence. The author, thus, reads dubitatio as a metaphorical discussion of theory and practice of poetry interpretation in general, and Tkaczyszyn-Dycki’s poetry in particular.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Winiecka, E. (2013). „Drogi czytelniku, kategorycznie oświadczam, że nie jestem pewien”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 297-312. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.20
Dział
Lektury
Biogram autora

Elżbieta Winiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Polskiej.

doktor, adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej Instytutu Filologii Polskiej UAM. Najważniejsze publikacje: Białoszewski sylleptyczny (2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (2012). Autorka kilkudziesięciu artykułów w monografiach i czasopismach, między innymi w: „Przestrzeniach Teorii”, „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Kulturze i Historii”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Czasie Kultury”.

Referencje

  1. Barthes R., Od dzieła do tekstu, przeł. M.P. Markowski, „Teksty Drugie” 1998, nr 6.
  2. Barthes R., S/Z, przeł. M. Gołębiewska, M.P. Markowski, Warszawa 1999.
  3. Hoffmann K., dubitatio o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Dycki: 10 wierszy na wszelki wypadek, Szczecin, Bezrzecze 2012.
  4. Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1997.
  5. Markowski M.P., O reprezentacji, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2004.
  6. Miller J.H., Linia, przeł. K. Hoffmann, „Przestrzenie Teorii” 2006, nr 6.
  7. Sławiński J., O problemach sztuki interpretacji, w: idem, Dzieło – język – tradycja, Kraków 1988.
  8. Tkaczyszyn-Dycki E., Przedmowa, w: idem, Oddam wiersze w dobre ręce (1988–2010), Wrocław 2010.