Ten chudy Schlechter

Main Article Content

Joanna Maleszyńska

Abstrakt

The article relates the life and work of a pre-war author who is almost unknown by name, but very popular because of his work, an author of songs, cabaret sketches, and film scrips. He was born in a family of assimilated Jews from Lviv. He made a great contribution to Polish language, both literary and colloquial, by writing song lyrics with phrasings that have become fixed expressions used in communication of the simplest and most universal feelings. Schlechter became a victim of the Holocaust, and his artistic work, which focused on joy and the bright side of life, did not protect him physically and mentally from the Nazi death machine. He was killed in Lviv ghetto, probably in 1943.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Maleszyńska, J. (2013). Ten chudy Schlechter. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 55-70. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.4
Dział
Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie
Biogram autora

Joanna Maleszyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Polskiej.

doktor, adiunkt w Z akładzie Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM. Zajmuje się szeroko pojętymi związkami literatury i muzyki. Pracę doktorską poświęciła formom obecności muzyki w literaturze staropolskiej, rozprawę habilitacyjną – studiom z historii piosenki. Obecnie przygotowuje biografię Emanuela Schlechtera, niezwykle popularnego w dwudziestoleciu międzywojennym twórcy piosenek, scenariuszy filmowych i skeczy kabaretowych.

Referencje

 1. Friedman F., Zagłada Żydów lwowskich, Łódź 1945.
 2. Grodzieńska S., Urodził go „Niebieski Ptak”, Warszawa 2002.
 3. Groński R.M., Jak w przedwojennym kabarecie, Warszawa 1978.
 4. Hertz A., Żydzi w kulturze polskiej, przedmowa J. Górski, Warszawa 1988.
 5. Honigsman J., Zagłada Żydów lwowskich (1941–1944), Warszawa 2007.
 6. Jones E., Żydzi Lwowa w czasie okupacji 1939–1945, Łódź 1999.
 7. Kessler E., Przeżyć Holocaust we Lwowie, Warszawa 2007.
 8. Lerski T.M., Emanuel Schlechter, w: Polski słownik biograficzny, t. 48/3, z. 198, Kraków 2012.
 9. Lerski T.M., Wspomnienie o Emanuelu Schlechterze, „Rocznik Lwowski” 1999.
 10. Maleszyńska J., Pan z pierwszego piętra, „Polonistyka” 2008, nr 9.
 11. Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa, Warszawa 1990.
 12. Mieszkowska A., Ja, kabereciarz. Marian Hemar od Lwowa do Londynu, Warszawa 2006.
 13. Tuwim J., Żydek, w: idem, Wiersze wybrane, Wrocław 1964.
 14. Wiesenthal S., Słonecznik. Opowieść i komentarze, przeł. M. Kurkowska, K. Sendecka, Warszawa 2000.