„Braterstwo krwi”. Historia Stanisława Aronsona

Main Article Content

Wiesław Ratajczak

Abstrakt

Based on conversations with the hero, Patrycja Bukalska’s Rysiek z Kedywu. Niezwykłe losy Stanisława Aronsona [Rysiek from Kedyw. Incredible Tribulations of Stanisław Aronson], is an important contribution to the study of Polish-Jewish relations. This is because Aronson’s life is a unique combination of various elements of Polish and Jewish biographies in the 20th century. His life story includes: a happy childhood in a wealthy assimilated Jewish family, the nightmare of Soviet and German occupation, deaths of closest relations, participation in Armia Krajowa resistance movement and Warsaw Uprising, military service in general Anders’s corps, and then in Israeli army. Jew, Pole, Israeli: each of these identies demanded a different ordering and expression of memory, different omissions and declarations. With such an unusual and mixed experience, Aronson had a vantage point to look at the images that Poles, Jews, Holocaust survivors and citizens of newly created Israel, had of one another. Bukalska’s book can be read as a voice against generalizations, as a narrative about a concrete human life immersed in history, a narrative about individual choices, courage, and friendship.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie
Biogram autora

Wiesław Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Polskiej.

profesor UAM, kierownik Pracowni Badań nad Tradycją Europejską w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Autor książek: Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX (2006), Słownik motywów literackich (2006), Literatura polska XIX wieku (2008), Conrad i koniec epoki żaglowców (2010). Współredaktor tomów zbiorowych: Poznań Czerwiec 56. Sens pamięci (2006), Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego (2006), „Cóż wiesz o pięknem?”. Szkice o literaturze, filmie, muzyce i teatrze (2007), Norwid – artysta (2010). Autor artykułów poświęconych polskiej prozie drugiej połowy XIX w., literackiej symbolice religijnej, stereotypom i mitom narodowym w powieściach, a także wielu prac o charakterze metodycznym oraz recenzji literackich i filmowych.

Bibliografia

  1. Bukalska P., Ostatnia wojna Stanisława Aronsona, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 45.
  2. Bukalska P., Rysiek z Kedywu. Niezwykłe losy Stanisława Aronsona, Kraków 2009.
  3. Roquefeuil B. de, Uciekinier, przeł. T. Matkowski, Łomianki 2012.
  4. Zychowicz P., Żyd z Armii Krajowej. Rozmowa ze Stanisławem Aronsonem, „Rzeczpospolita” 2009, nr 136.