Źle przemieszani

Main Article Content

Przemysław Czapliński

Abstrakt

The main statement of the article is that Polish-Jewish and Jewish-Polish biographies have an ambiguous ontological status. The status, which the article describes as spectral, is traced in Polish literature over the last twenty four years (from mid-80s till now). Three conventions have been identified, which, because of their openness to ontologically incomplete beings, are good expressions of complications of biography and identity. The conventions are romance, genealogy, and horror. The writers who use these conventions aim at representing a concrete Polish-Jewish or Jewish-Polish biography, but the phantasmatic quality of combination of what is Polish with what is Jewish leads to unreality of all elements of a novel. Consequently, not only Jewish characters and Jewish identity, but also Poles and Polish identity become phantasmatic.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czapliński, P. (2013). Źle przemieszani. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 97-118. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.7
Dział
Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie
Biogram autora

Przemysław Czapliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Polskiej.

historyk literatury XX i XXI wieku, krytyk literacki, eseista, tłumacz.

Referencje

 1. Epstein H., Children of the Holocaust. Conversations with Sons and Daughters of Survivors, New York 1988.
 2. Głowiński M., Czarne sezony, Warszawa 1998.
 3. Głowiński M., Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Kraków 2010.
 4. Grupińska A., Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego, Warszawa 2000.
 5. http://lewica.pl/index.php?id=27900 [dostęp: 20 kwietnia 2013].
 6. Keff B., Utwór o Matce i Ojczyźnie, Kraków 2008.
 7. Konwicki T., Bohiń, Kraków 1986.
 8. Kowalska-Leder J., Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego, Wrocław 2009.
 9. Krall H., Sublokatorka [1985], Warszawa 1989.
 10. Krawczyńska D., Własna historia Holokaustu. O pisarstwie Henryka Grynberga, Warszawa 2005.
 11. Lederowie S. i W., Czerwona nić. Ze wspomnień i prac rodziny Lederów, Warszawa 2005.
 12. Nowicki S., Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim, „Przedświt”, Warszawa 1986.
 13. Olczak-Ronikier J., W ogrodzie pamięci, Kraków 2001.
 14. Ostałowska L., Mój Murzyn zawsze jest biały, w: eadem, Bolało jeszcze bardziej, Wołowiec 2012.
 15. Polskie gadanie [z M. Głowińskim rozmawia T. Torańska], „Duży Format” [dodatek], „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 19.
 16. Rosiak D., Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela, Wołowiec 2013.
 17. Rymkiewicz J.M., Umschlagplatz, Warszawa 1988.
 18. Toeplitz K.T., Rodzina Toeplitzów. Książka mojego ojca, Warszawa 2004.
 19. Tuszyńska A., Rodzinna historia lęku, Kraków 2010.
 20. Tuwim J., My Żydzi polscy…, w: Pieśń ujdzie cało… Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką, oprac. M.M. Borowicz, Lublin 2012.