Biografie – podwójne, zmieszane, pęknięte, niemożliwe

Main Article Content

Piotr Śliwiński

Abstrakt

Introduction to the theme of the journal.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Śliwiński, P. (2013). Biografie – podwójne, zmieszane, pęknięte, niemożliwe. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 11-14. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.1
Dział
Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie
Biogram autora

Piotr Śliwiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Polskiej.

profesor zwyczajny, krytyk i historyk literatury, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM. Autor i współautor kilku książek, m.in. Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce (2007), Horror poeticus. Szkice, notatki (2012). Od roku 2002 kurator festiwalu Poznań Poetów.