Biograf, czyli kto? Spór o Kapuścińskiego non-fiction
PDF

Słowa kluczowe

biography studies
book market
reception

Jak cytować

Galant, A. . (2019). Biograf, czyli kto? Spór o Kapuścińskiego non-fiction. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 277–293. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.13

Abstrakt

The article reconstructs selected problems of critical and publicistic discussion around Artur Domosławski’s book Kapuściński non-fiction concerning the status of the biographical narrative, the role and duties of the biographer and the limits of biographical disclosures. The themes discussed in this sketch made it possible to indicate current issues related to workshop deficiencies and duties of the contemporary biographer, including the exposition of issues related to modernity, subjectivity and ethics of biographical undertakings.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.13
PDF

Bibliografia

Beylin Marek (2010), Sprawa Ryszarda K., [online], [dostęp: 6 czerwca 2018], http://wyborcza.pl/1,76842,7607361,Beylin__Sprawa_Ryszarda_K_.html.

Biły Jakub (2010), Przygody dobrego reportera Kapusty, [online], [dostęp:28 czerwca 2018], https://esensja.pl/ksiazka/recenzje/tekst.html?id=9451.

Bratkowski Piotr (2017), Oskarżony Domosławski, w: Artur Domosławski, Kapuściński non-fiction, Wielka Litera, Warszawa, loc. 10272-11340.

Bugajski Leszek (2010), Prześwietlanie Kapuścińskiego, „Twórczość”, nr 5, s. 97-100.

Domosławski Artur (2010), Kapuściński non-fiction, Świat Książki, Warszawa.

Eberhardt Grzegorz (2010), Odbrązawianie czy lukrowanie, „Tygodnik Solidarność”, nr 12, s. 18-19.

Galant Arleta (2019), Proporcje i rewizje. Konstelacja „Kapuścińskiego non-fiction”, w: Konstelacje krytyczne, Universitas, Kraków [w druku].

Glensk Urszula (2010), Siedem grzechów Domosławskiego, [online], [dostęp: 29 września 2017], http://kapuscinski.info/siedemgrzechow-domoslawskiego.html.

Grudzińska-Gross Irena (2011), Rentgen nie zna litości, „Książki. Magazyn do Czytania”, nr 1, s. 14.

Helbig Brygida (2010), Kapuściński nie był pluszowym misiem, „Pogranicza”, nr 2, s. 96-100.

Hoffman Krzysztof (2010), Literackie stopnie prawdy, „Czas Kultury”, nr 3, s. 118-121.

Łubieński Tomasz (2010), Uczeń Kapuścińskiego?, [online], [dostęp: 6 czerwca 2018], http://wyborcza.pl/1,75410,7619740,Tomasz_Lubienski__Uczen_Kapuscinskiego_.html.

Majmurek Jakub, Domosławski Artur (2017), Napisałbym dziś tę biografię dokładnie tak samo, [online], [dostęp: 6 czerwca 2018], krytykapolityczna.pl/kraj/domoslawski-napisalbym-dzis-tebiografie-dokladnie-tak-samo.

Michalski Cezary (2010), Poemat dla dorosłych Artura Domosławskiego [cyt. za: Prasa polska o książce Kapuściński non-fiction], w: Artur Domosławski, Kapuściński non-fiction, Wielka Litera, Warszawa, loc. 11211- 11254.

Mucharski Piotr (2010), Przybysz, [online], [dostęp: 3 czerwca 2018], https://www.tygodnikpowszechny.pl/przybysz-145368.

Nowacka Barbara, Ziątek Zygmunt (2008), Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Znak, Kraków.

Pilarczyk Mateusz, Kapuścińska Alicja (2010), To jest ojcobójstwo, [online], [dostęp: 6 czerwca 2018], http://wyborcza.pl/1,76842,7625923,Alicja_Kapuscinska__To_jest_ojcobojstwo.html.

Sawicki Konrad (2011), Jedna biografia i dwóch bohaterów, „Więź”, nr 1, s. 135-138.

Sutowski Michał (2010), Ryśka nie da się upupić, [online], [dostęp: 6 czerwca 2018], http://wyborcza.pl/1,76842,7682242,Michal_Sutowski___Ryska_nie_da_sie_juz_upupic_.html.

Tomasik Krzysztof (2014), Boy do sprawdzenia, [cyt. za: Prasa polska o książce Kapuściński non-fiction], w: Artur Domosławski, Kapuściński non-fiction, Wielka Litera, Warszawa, loc. 11692-11703.

Ziątek Zygmunt (2010), Biografia pisarza i „Kapuściński non-fiction”, „Odra”, nr 3, s. 64-72.

Żakowski Jacek (2010), Ta biografia nam pomoże, [online], [dostęp: 6 czerwca 2018], http://wyborcza.pl/1,75410,7623433,Jacek_ Zakowski__Ta_biografia_nam_pomoze.html.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.