Inwentarz przedmiotów pozostawionych przez Antoniego Malczewskiego
PDF

Jak cytować

Dambek-Giallelis, Z. . (2019). Inwentarz przedmiotów pozostawionych przez Antoniego Malczewskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 298–311. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.14

Abstrakt

In the article, the inventory of Antoni Malczewski’s belongings, the author of the romantic poem Maria, is published. The document was found in the archive of Jan Feliks Wilski, a nineteenth-century Varsovian notary. The only time the document was sourced was in the biography of Malczewski by Władysław Kazimierz Wójcicki in 1854 (1855). Besides presenting the document, the author collates the rediscovered list with a reading by the nineteenth-century biographer.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.14
PDF

Bibliografia

Balcerzak Elżbieta, Kowecka Elżbieta, Kruppè Jerzy (1983), Wybrane problemy kultury materialnej miast polskich w XVIII i XIX wieku, Ossolineum, Wrocław.

Buchoz Pierre-Joseph (1795), Krótka wiadomość o kawie. O jej własnościach, i skutkach na zdrowie ludzkie spływających, Drukarnia Jana Maya, Kraków.

Dernałowicz Maria (1967), Antoni Malczewski, PIW, Warszawa.

Dźwiniel Dominika (2016), Kilka uwag o kawie w kulturze i literaturze XVIII wieku, w: Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów. Używki w sztuce i literaturze, t. 2: Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym, red. Justyna Żychlińska, Aneta Głowacka-Penczyńska, Jacek Woźny, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz, s. 49-62.

Eco Umberto (2009), Szaleństwo katalogowania, przeł. Tomasz Kwiecień, Rebis, Poznań.

Gacowa Halina (1974), „Maria” i Antoni Malczewski. Kompendium źródłowe, wstęp Jarosław Maciejewski, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Kazimierski Józef (1959), Akta notarialne i ich znaczenie dla badań historycznych XIX w., „Studia Źródłoznawcze”, t. 4, s. 109-124.

Kowecka Elżbieta (1970), Dwa inwentarze ruchomości mieszkańców Warszawy, w: Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 10, red. Zofia Kamieńska, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 133-152.

Kowecka Elżbieta (1983), Mieszkania warszawskie w XIX wieku (do 1870 r.), w: Elżbieta Balcerzak, Kowecka Elżbieta, Kruppé Jerzy, Wybrane problemy kultury materialnej miast polskich w XVIII i XIX wieku, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 7-132.

Kowecka Elżbieta (2016), W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, Zysk i S-ka, Poznań.

Marzec Lucyna (2017), W archiwum prywatnym, „Czas Kultury”, nr 2, s. 7-15.

Pigoń Stanisław (1963), „Uciec od rozpaczy…”. Nowe materiały do twórczości i biografii Antoniego Malczewskiego, „Blok-Notes Muzeum Mickiewicza”, nr 1 (2), s. 1-38.

Pigoń Stanisław (1964), Niedoszła pani Malczewska w żałobie, „Stolica”, nr 12/13, s. 10-11.

Pośpiech Andrzej (1992), Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa.

R. [K. Wł. Wójcicki?] (1874), Konstancja Malczeska, matka autora „Marii”, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 446, s. 42.

Słownik języka polskiego [Słownik wileński] (1861), twórcy: Aleksander Zdanowicz i in., Wilno, [online], [dostęp: 25 października 2018], https://eswil.ijp.pan.pl/index.php.

Wendland Ewa (2008), Kawa, herbata i czekolada. Nowe napoje osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej – ich wpływ na życie codzienne, Duet, Toruń.

Wójcicki Władysław Kazimierz (1855), Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, t. 1, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.