Przyjaźń (nie)doskonała w polsko- -bułgarskiej korespondencji Wilhelma Macha i Dymitra Dobrewa

Main Article Content

Adriana Kovacheva

Abstrakt

The article presents Dimitar Dobrev’s perspectives on the literary work of Wilhelm Mach and his understanding of his friendship with the Polish author. The arguments are mainly based on forgotten materials documenting the relationship between Dobrev and Mach. The most interesting aspects of the friendship between the writers are those causing conflicts and misunderstandings. The authors disagree over the definition of realism and the role of literature in the contemporary world, and those differences are intensified by Dobrev’s and Mach’s opposite comprehension of the ideals of a socialist society. The paper’s main topic is how the discrepancies between Mach and Dobrev influence their style and – particularly in Mach’s case – how they affect his experimental prose. The disagreements between the writers are both frustrating and inspiring for them as authors and they also distort the perception of Mach’s work as presented for his Bulgarian readers in Dobrev’s essays.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kovacheva, A. (2019). Przyjaźń (nie)doskonała w polsko- -bułgarskiej korespondencji Wilhelma Macha i Dymitra Dobrewa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 343-368. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.16
Dział
Odkrycia
Biogram autora

Adriana Kovacheva, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adriana Kovacheva – literaturoznawczyni, translatolożka, autorka monografii Ścieżkami tłumaczy. Poezja polska w Bułgarii w latach 1956–1989 oraz (Не) забележимата преводачка. Еманципационни преводни практики на Дора Габе. Interesuje się polsko-bułgarskimi przekładami i kontaktami literackimi w 2. połowie XX wieku. Adres e-mail: anikovacheva@gmail.com.

Bibliografia

  Bartelski Lesław (1966), O pamięci bliskich, „Kultura. Tygodnik Społeczno-Kulturalny”, nr 34 (166), s. 3.

  Bartelski Lesław (1969), Nasz przyjaciel – Mach, „Kultura”, nr 4 (294), s. 8.

  Dobrew Dymitr (1971), „Mach nauczył mnie kochać Polskę…”, „Kamena”, nr 10, s. 1-8.

  Głowiński Michał (1969), Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław.

  Głowiński Michał (2010), Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

  Jaworski Kazimierz (1970), Bułgarska krewniaczka „Kameny”, „Kamena”, nr 5, s. 9.

  Juda Celina (2004), Pod znakiem BRL-u. Kultura bułgarska w pułapce ideologii, Universitas, Kraków.

  Mach Wilhelm (1959), Z cudzoziemcem po Warszawie, „Polska”, nr 7, s. 13-16.

  Mach Wilhelm (1971a), Szkice literackie. W „szkole krytyków”, t. 1, Czytelnik, Warszawa.

  Mach Wilhelm (1971b), Szkice literackie. W Polsce i w świecie, t. 2, Czytelnik, Warszawa.

  Magris Claudio (2018), Dunaj, przeł. Anna Osmólska-Mętrak, Joanna Ugniewska, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.

  Mielczarek Tomasz (1999), Czerwony sztandar na jońskiej kolumnie: z dziejów „Nowej Kultury” (1950-1963), „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, z. 1 (3), s. 71-98.

  Ritz German (2002), Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, przeł. Bronisław Drąg, Andrzej Kopacki, Małgorzata Łukasiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa.

  Synoradzka-Demadre Anna (2016), Jerzy Andrzejewski. Przyczynek do biografii prywatnej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

  Śmieja Wojciech (2015), Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

  Tomasik Krzysztof (2014), Homobiografie. Wydanie drugie, poprawione i poszerzone, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

  Динеков Петър (2013), Дневници 1933-1992, „Библиотека”, nr 6, s. 55-95.

  Добрев Димитър (1966), Писателят Вилхелм Мах – голям приятел на българския народ, w: tegoż, За красота в живота. Лирическа проза, литературни статии, спомени, Издателство „Народна култура“, София, s. 265-283.

  Добрев Димитър (1983), По пътеките на моя живот. Интервюта и спомени от различни години, Издателство Български писател, София.

  Димитър Добрев (2019), [online], [dostęp: 29 kwietnia 2019], https://literaturensviat.com/?p=72081.

  Пигулева Нели (2009), Храмът «Светлоструй», Издателска и рекламна къща Парнас, Русе.

  Taчев Веселин (1991), Светлоструй. Документален сборник 1928-1941, Държавен Архив, Русе.