Archiwum w biografii. Biograf/ka w archiwum
PDF

Słowa kluczowe

biography
archive
memory
Wisława Szymborska
Kazimiera Iłłakowiczówna

Jak cytować

Lucyna Marzec, L. M. (2019). Archiwum w biografii. Biograf/ka w archiwum. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 371–391. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.17

Abstrakt

The article discusses the role of the archive in biographical narrations and the relationship between the biographer and the archive in research practice. It discusses author’s metacomment in contemporary biographies, articles on archive research, memoirs and novels (by A. Y. Kaplan, Ryszard Matuszewski, J. P. Sartre, Monika Rudaś-Grodzka, Joanna Krakowska, Joanna Kuciel-Frydryszak, Olof Lagercrantz and others). A key role in understanding their texts is played by a philological imagination and memory as elements of creating a biography, daily work in the archive and placing the biographer and the archive both in the process of creating knowledge and in the narrative figures.

 

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.17
PDF

Bibliografia

Barnes Julian (1994), Papuga Flauberta, przeł. Adam Szymanowski, Czytelnik, Warszawa.

Bikont Anna, Szczęsna Joanna (1997), Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Bodnicki Władysław (1982), Muzy na Krupniczej, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bystrzycki Przemysław (2008), Pani Kazimiera, w: Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25 rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny, red. Jan Kanty Pytel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Poznań, s. 209-220.

Czapliński Przemysław, Nycz Ryszard, Antonik Dominik, Bednarek Joanna, Dauksza Agnieszka, Misun Jakub, red. (2017), Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.

Danielewska Łucja (1987), Portrety godzin. O Kazimierze Iłłakowiczównie, Czytelnik, Warszawa.

Derrida Jacques (2016), Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, przeł. Tomasz Załuski, PWN, Warszawa.

Fazan Jarosław (2010), Od metafory do urojenia: próba patografii Tadeusza Peipera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Felski Rita (2016), Literatura w użyciu, red. nauk. przekł. Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska, przeł. Joanna Borkowska, Katarzyna Dembowy, Karolina Ignaczak, Agnieszka Janowska, Maja Krysztofiak, Anna Michałowicz, Alicja Mużnik, Agata Ostrówka, Martyna Postolak, Wojciech Suchanke, Borys Szumański, Weronika Szwebs, Joanna Ścieszka, Anna Wawrzyniak i Aleksandra Wieczorkiewicz, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.

Jasieński Bruno (1972), Utwory poetyckie. Manifesty. Szkice, wstęp i oprac. Edward Balcerzan, Ossolineum, Wrocław.

Jaworski Krzysztof (2009), Dandys: słowo o Brunonie Jasieńskim, Iskry, Warszawa.

Kaplan Yaeger Alice (1990), Working in the Archives, „Reading the Archive: On Texts and Institutions”, nr 77, s. 103-116.

Krakowska Joanna (2011), Mikołajska: teatr i PRL, W.A.B., Warszawa.

Kuciel-Frydryszak Joanna (2017), Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie, Marginesy, Warszawa.

Lagercrantz Olof (2011), O sztuce czytania i pisania, przeł. Jacek Kubitsky, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa.

Matuszewski Ryszard (1987), Moje spotkania z panią Kazimierą, w: tegoż, Powroty i pożegnania, Czytelnik, Warszawa, s. 187-220 [przedruk z: „Tygodnik Polski” 1983, nr 17-19].

Micir Melanie (2012), Living in two tenses: the intimate archives of Sylvie Townsend Warner, „Journal of Modern Literature”, vol. 36, nr 1, s. 191- 131.

Nasiłowska Anna (2010), Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czyli Lilka Kossak: biografia poetki, Algo, Toruń.

Nussbaum C. Martha (2015), Wyobraźnia literacka, przeł. Maciej Jakubowiak, w: Socjologia literatury. Antologia, red. nauk. Grzegorz Jankowicz, Michał Tabaczyński, Korporacja Ha!art, Kraków, s. 264-277.

Prussak Maria, Bem Paweł, Cybulski Łukasz , Sęczek Marlena (2013-2018), Filologia XXI [seria], Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Ratajczak Józef (1986), Lekcje u Iłłakowiczówny. Szkice, wspomnienia, listy i wiersze, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań.

Rudaś-Grodzka Monika (2018), Biografia więzienna, w: Bronisława Waligórska, Listy z Cytadeli 1886, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Rusinek Michał (2016), Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej, Znak, Kraków.

Sartre Jean-Paul (1974), Mdłości, przeł. Jacek Trznadel, PIW, Warszawa.

Szymborska Wisława (2016), Wybór poezji, wstęp i oprac. Wojciech Ligęza, Ossolineum, Wrocław.

„Teksty Drugie” (2017), nr 1: Nowa Humanistyka. Wasik A. Wanda (2010), Spotkałam Iłłakowiczównę, Bonami, Poznań.

Woolf Virginia (2015), Jak czytać książki?, w: tejże, Eseje wybrane, przeł. Magda Heydel, wybór i oprac. Magda Heydel, Roma Sendyka, Karakter, Kraków, s. 33-46.

Żynda Bolesław (1988), Kazimiera Iłłakowiczówna we wspomnieniach starego księgarza, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.