O potrzebie wierności drobiazgom
PDF

Jak cytować

Wiesław Ratajczak, W. R. (2019). O potrzebie wierności drobiazgom. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 407–420. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.19

Abstrakt

This article concerns the book Prus. Śledztwo biograficzne [Prus. A biographical investigation] by Monika Piątkowska, a new biography of the nineteenth-century writer that enjoys great readership. However, it contains many superficial interpretations and simplifying applications. Piątkowska argues that in his stories and novels, Bolesław Prus included many autobiographical elements. This interpretation key fails. The schematic depiction of the psychological layer of literary works, the lack of references to previous studies of the work and life of Prus, disregarding the intellectual dimension of his biography – these are the most significant drawbacks of this book. The author of the review shows examples of the researcher’s simplifications and lack of competence.

 https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.19
PDF

Bibliografia

Adamczyk Zdzisław Jerzy (2013), Jeszcze raz o Prusie i Żeromskim: czego nie wydrukował Pigoń, „Pamiętnik Literacki”, R. CIV, z. 3, s. 199-203.

Bąbel Agnieszka (2018), Przygwożdżenie wiewiórem, „Tygodnik Powszechny”, nr 4, [online], [dostęp 21 maja 2019], https://www.tygodnikpowszechny.pl/przygwozdzenie-wiewiorem-151621.

Budrewicz Aleksandra (2015), Dickens w Polsce. Pierwsze stulecie, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.

Głowacki Aleksander (1959), Listy, oprac., komentarz, posł. Krystyna Tokarzówna, red. nauk. Zygmunt Szweykowski, PIW, Warszawa.

Grabowska-Kuniczuk Agata (2015), Bolesława Prusa „zabawa” w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst, „Napis”, R. XXI, s. 235-249.

Grzeniewski Ludwik (1965), Warszawa w „Lalce” Prusa, PIW, Warszawa. Malik Jakub (2005), „Lalka”. Historie z różnych światów, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Pauszer-Klonowska Gabriela (1962), Ostatnia miłość w życiu Bolesława Prusa, PIW, Warszawa.

Piątkowska Monika (2017), Prus. Śledztwo biograficzne, Znak, Kraków.

Pieścikowski Edward (2012), Geneza „Omyłki”, w: tegoż, Bolesław Prus –humorysta w wielkim stylu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 57-70.

Prus Bolesław [właśc. Głowacki Aleksander] (1998), Lalka, oprac. Józef Bachórz, Ossolineum, Wrocław.

Prus Bolesław [właśc. Głowacki Aleksander] (2010), Literackie notatki o kompozycji, wstęp, wybór i opracowanie Anna Martuszewska, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Tomkowski Jan (1993), Mój pozytywizm, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Żeleński (Boy) Tadeusz (1956), Pisma, t. 6: Szkice literackie, oprac. Henryk Markiewicz, PIW, Warszawa.

Żeromski Stefan (1962), Z „Dzienników”, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. Stanisław Fita, PIW, Warszawa, s. 128.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.