„Książka nieufności”. O Rosji Czesława Miłosza
PDF

Słowa kluczowe

Czesław Miłosz
intelligentsia
communism
continuation school
Russian religious-philosophical renaissance

Jak cytować

Wedemann, M. (2012). „Książka nieufności”. O Rosji Czesława Miłosza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), 151–166. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.9

Abstrakt

The article is a review of an extensive, two-volume collection of Miłosz’s statements entitled Rosja. Widzenia transoceaniczne [Russia: Tran­soceanic Views]. The reviewer, apart from a standard presentation and evaluation of the published work, attempts to discover a deeper sense of the decision to publish, “here and now”, Miłosz’s statements on Russian issues. The collection, which rounds up previously unknown texts written between 1936 and 2004, makes it possible to understand Miłosz’s writings on Russia as a continuation of Marian Zdziechowski’s essays written between the wars, where uncompromising denunciation of the “Eastern peril” was combined with deep respect and sympathy for a Russia that was not imperial.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.9
PDF

Bibliografia

A.R. [Rybczyński A.], Jelena Bonner 1923–2011,„Gazeta Polska” 2011, nr 26.

Bierdiajew M., Duchy rosyjskiej rewolucji, w: De profundis — Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji, przekład zbiorowy, Warszawa 1988.

Cavanagh C., Miłosz i Rosja Dostojewskiego, przeł. A. Pokojska, w: C. Miłosz, Rosja Widzenia transoceaniczne, t. 1: Dostojewski – nasz współczesny, wybór B. Toruńczyk, M. Wójciak, oprac. B. Toruńczyk, wstęp C. Cavanagh, Warszawa 2010.

Conrad J., Jądro ciemności, przeł. A. Zagórska, w: Wybór opowiadań, oprac. Z. Najder, Wrocław 1972.

Czapski J., Wykłady prof. Zdziechowskiego w Paryżu, „Czas Kultury” 1992, nr 7.

Giedroyc J., Miłosz C., Listy 1964–1972, oprac. M. Kornat, Warszawa 2011.

Kornat M., Czesława Miłosza spotkania z Rosją, w: C. Miłosz, Rosja. Widzenia transoceaniczne, t. 2: Mosty napowietrzne, wybór i oprac. B. Toruńczyk, współpraca M. Wójciak, M. Nowak-Rogoziński, wstęp M. Kornat, Warszawa 2011.

Kornat M., Marian Zdziechowski 1861–1938. W 70 rocznicę śmierci, red. J. Skoczyński, A. Wroński, Kraków 2009.

Krasicki J., Zdziechowski a Rosja, w: M. Kornat, Marian Zdziechowski 1861–1938. W 70 rocznicę śmierci, red. J. Skoczyński, A. Wroński, Kraków 2009.

„Któregoś dnia obudzicie się bez Polski” (z Władimirem Bukowskim rozmawia Rafał Kotomski), „Gazeta Polska” 2011, nr 25.

Mazurek M., wpolityce.pl/artykuly/12302 (opublikowano: 20 lipca 2011 [dostęp: 12 października 2012]).

Merton T., Miłosz C., Listy, przeł. M. Tarnowska, Kraków 1991.

Michnik A., Niespokojna Rosja, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 287.

Miłosz C., Poemat o czasie zastygłym, Wilno 1933.

Miłosz C., Prywatne obowiązki, Olsztyn 1990.

Miłosz C., Rodzinna Europa, Warszawa 1990.

Miłosz C., Rosja. Widzenia transoceaniczne, t. 1: Dostojewski – nasz współczesny, wybór B. Toruńczyk, M. Wójciak, oprac. B. Toruńczyk, wstęp C. Cavanagh, Warszawa 2010; t. 2: Mosty napowietrzne, wybór i oprac. B. Toruńczyk, współpraca M. Wójciak, M. Nowak-Rogoziński, wstęp M. Kornat, Warszawa 2011.

Miłosz C., Zniewolony umysł, Kraków [2004].

Nowodworska W., W Smoleńsku doszło do zemsty, „Niezależna Gazeta Polska – Nowe Państwo” 2012, nr 5.

„Przestrzegamy Polaków przed naiwnością” (z Aleksandrem Bondariewem rozmawia Justyna Prus), „Rzeczpospolita” 2010, nr 121.

Radziwon M., Miłosz. Polacy i Rosjanie we wzajemnym zwierciadle, dwu-tygodnik.com/artykul/2145 [dostęp: 13 października 2012].

Skoczyński J., Marian Zdziechowski – przeciwnik bolszewizmu, w: M. Zdziechowski, Od Petersburga do Leningrada, Kraków 2009.

Sołżenicyn A., Wykształceńcy, przeł. C. Wodziński, „Aletheia” 1988, nr 2/3.

Zaniepokojeni przebiegiem śledztwa. List otwarty rosyjskich dysydentów po katastrofie smoleńskiej, „Rzeczpospolita” 2010, nr 120.

Zdziechowski M., Apokaliptyzm rosyjski, przeł. R. Wilgosiewicz, „Czas Kultury” 1992, nr 7.

Zdziechowski M., Konserwatyzm a demokracja, w: Od Petersburga do Leningrada, Kraków 2009.

Zdziechowski M., Widmo przyszłości. Szkice historyczno-publicystyczne, Wilno 1939.

Zdziechowski M., W obliczu końca, wstęp C. Michalski, Warszawa–Ząbki 1999.

-lecie pracy pisarskiej Mariana Zdziechowskiego, Wilno 1933.