Prawda marginesu (notatki z lektury)

Main Article Content

Paweł Próchniak

Abstrakt

The essay presents remarks about the category of “the margin” in modern Polish literature, and also an interpretation of Zbigniew Kopeć’s book, Niepokorni. Brudni. Źli. Ludzie marginesu w prozie polskiej XX wieku [The Angry, The Dirty, The Bad: People of the Margin in Polish Fic­tion of the 20th Century]. The truth of the margin emerges from an en­counter with sheer existence, with life on the bottom, in places marked by suffering and evil, places that are sick, pathological, revulsive, and consequently abandoned by the better-off part of the society. A lit erature that approaches such places attempts to be a quest for pure and simple truth that is touching and deeply human. Kopeć’s and the present author’s remarks, presented in the article, are dedicated to such attempth made by Polish fiction writers of the 20th century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Próchniak, P. (2012). Prawda marginesu (notatki z lektury). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), 197-207. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.12
Dział
Lektury
Biogram autora

Paweł Próchniak, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

historyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Przewodniczący Komisji Wydawniczej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Redaktor naczelny serii wydawniczej Rozprawy Literackie (seria „Z piórem”) ukazującej się pod auspicjami KNoL PAN. Autor monografii: Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (2001), Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego (2006), Modernizm: ciemny nurt (studia z dziejów poezji) (2011) oraz książek o literaturze ostatnich dziesięcioleci: Wiersze na wietrze (szkice, notatki) (2008), Zamiar ze słów (szkice, notatki) (2011).

Referencje

  1. Declerk P., Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, przeł. A. Głowacka, J. Kaczmarek, posłowie W.J. Burszta, Warszawa 2004.
  2. Jakubowska U., Mit lwowskiego batiara, Warszawa 1998.
  3. Kopeć Z., Niepokorni. Brudni. Źli. Ludzie marginesu w prozie polskiej XX wieku, Poznań 2010.
  4. Norwid C., Nerwy, w: Vade-mecum, oprac. J. Fert, Lublin 2004.