Stała interpretacyjna: status rzeczy w poezji Wallace’a Stevensa

Main Article Content

Kacper Bartczak

Abstrakt

Stevens’s poems grant a curious status to material reality. Famously abstract, they refuse to abandon the realm of the material. Rather, “material reality” is inseparable from “abstract” concepts. Stevens’s position is pragmatist: the status and significance of material objects is founded by the entirely human linguistic/mental activity, which is also an interpretive activity. The poem is a site of initiating this activity. As such, Stevens’s poetics remains in opposition to other aesthetic posi­tions: the linguistic idealism of Mallarmé, the metaphysical realism of Miłosz and Herbert, and the material realism of Ponge and American “objectivists”. While the metaphysical positions tend to overcome the material, the realistic poets will reify it by “taking the side of things”. Stevens’s poetic pragmatism sees no lure in the extra-material, while also refusing to see matter as meaningful in itself, beyond the human interpretive activity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Konfrontacje
Biogram autora

Kacper Bartczak, Uniwersytet Łódzki. Instytut Anglistyki.

doktor, adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta Kościuszko Foundation Research scholar at Florida Atlantic University (2008) oraz Fulbright Visiting Faculty at Princeton University (2010–2011). Zainteresowania badawcze: współczesna poezja amerykańska i polska, teoria literatury, neopragmatyzm w badaniach literackich. Najważniejsze publikacje: In Search of Communication and Community: the Poetry of John Ashbery (2006), Świat nie scalony (2009).

Bibliografia

 1. Bruns G., Modern Poetry and the Idea of Language, New Haven 1974.
 2. Bruns G., The Material of Poetry: Sketches for a Philosophical Poetics, Athens 2005.
 3. Gelpi A., Stevens and Williams: the Epistemology of Modernizm, w: Wallace Stevens: The Poetics of Modernizm, red. A. Gelpi, Cambridge–London 1985.
 4. Gutorow J., Luminous Traversing: Wallace Stevens and the American Sublime, Opole 2007.
 5. Herbert Z., Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993.
 6. Jarniewicz J., Heaney. Wiersze pod dotyk, Kraków 2011.
 7. Kristeva J., The Revolt of Mallarmé, w: Mallarmé in the Twentieth Century, Madison 1990.
 8. Lentricchia F., Ariel and the Police, Michel Foucault, William James, Wallace Stevens, Madison 1988.
 9. Markowski M.P., Nicość i czcionka, w: S. Mallarmé, Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku, przeł. T. Różycki, Kraków 2005.
 10. Miller J.H., The Linguistic Moment: from Wordsworth to Stevens, Princeton–New Jersey 1985.
 11. Miłosz C., Eseje, Warszawa 2000.
 12. Miłosz C., Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków 1994.
 13. Ponge F., My Creative Method, przeł. J.M. Kłoczowski, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10.
 14. Sartre J.P., Człowiek i rzeczy, przeł. T. Swoboda, „Literatura na Świecie” 2006, nr 9–10.
 15. Selected Letters of Stéphane Mallarmé, red. R. Lloyd, Chicago 1988.
 16. Stevens W., Anegdota o słoju, przeł. K. Kozioł, „Literatura na Świecie” 2000, nr 12.
 17. Stevens W., Bałwan ze śniegu, w: Żółte popołudnie, przeł. J. Gutorow, Wrocław 2008.
 18. Stevens W., Cesarz lodów śmietankowych, w: Wiersze, przeł. J.M. Rymkiewicz, Warszawa 1969.
 19. Stevens W., Description without place, w: Collected Poems, Berkeley 1944.
 20. Stevens W., Prelude to Objects, w: Collected Poems, New York 1997.
 21. Stevens W., Szklanka wody, w: Wiersze, przeł. J.M. Rymkiewicz, Warszawa 1969.
 22. Stevens W., Zwyczajna postać rzeczy, w: Żółte popołudnie, przeł. J. Gutorow, Wrocław 2008.
 23. Weinfield H., Wstęp, w: S. Mallarmé, Collected Poems, Berkeley 1944.