Przyjaźń w cieniu śmierci. O prozie Thomasa Bernharda
PDF

Słowa kluczowe

novels by Thomas Bernhard
discussion on friendship
perspective of death

Jak cytować

Barełkowska, A. (2010). Przyjaźń w cieniu śmierci. O prozie Thomasa Bernharda. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), 81–93. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.6

Abstrakt

The bond of friendship becomes in a number of novels by Thomas Bernhard increasingly important and one of the planes or realms of existence, more often than not inescapably related to some kind of an entanglement, and almost the most precious relation in one’s life — at least one of the most important frames of reference. The chronological order of the texts in which friendship plays a significant role is as follows: Korrektur (Correction, 1975), Wittgenstein’s Nephew (1982), The Loser (1983), Holzfaellen (Cutting Timber, 1984), Extinction (1986). The novelistic worlds created in Extinction and Holzfaellen could not have existed without friendship. However, in Bernhard’s discussion on friendship, the most interesting moments happen when it becomes not only a sanctuary or grievance, but rather when provides inspiration for new escapades of the mind and is an equivocal force (however miraculous and containing traces of genius and madness) portraying vague relationships that sometimes almost cross the border of friendship. Additionally, particular strains carrying the stigma of absence of a friend, so distinctive for the whole of the literary output of Bernhard, are notable — the author usually writes about friendship from within the perspective of death or, as in the case of Wittgenstein’s Nephew, from the perspective of dying.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.6
PDF

Bibliografia

T. Bernhard, Bratanek Wittgensteina, przeł. M. Kędzierski, Kraków 1997.

T. Bernhard, Korrektur, Frankfurt am Main 1988.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.