Pressto.

Nagłowek strony

Nr 17 (2010)

O przyjaźni

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Marcin Jaworski, Piotr Śniedziewski 7-8

O przyjaźni

Przyjaźń domaga się rezygnacji. Kilka aspektów relacji między przyjaciółmi poruszonych w Biblii PDF
Janusz Nawrot 11-31
Przyjaźń podług Lucjusza Anneusza Seneki. Kilka spostrzeżeń PDF
Elżbieta Wesołowska 33-41
Gest pośmiertnego pisania i inne „gesta” poetyckie (Verlaine, Rimbaud) PDF
Katarzyna Kuczyńska-Koschany 43-65
Jan Lechoń: wiatr nocy, rysunek rdzy (na marginesie wiersza Stara Warszawa) PDF
Paweł Próchniak 67-80
Przyjaźń w cieniu śmierci. O prozie Thomasa Bernharda PDF
Agata Barełkowska 81-93
„Jesteśmy razem, ale każde z nas osobno”. Krystyna Miłobędzka i „wspólne powietrze” PDF
Jacek Gutorow 95-109
Kein Mensch ist ein Ich-Land. Metafora wyspy w refleksji o przyjaźni PDF
Joanna Roszak 111-124

Próby

Wieczór na Missisipi, czyli przyjaźń jako wstrząs PDF
Tadeusz Sławek 127-147

Transfer

Oligarchie: wymienianie, wyliczanie, obliczanie PDF
Jacques Derrida 151-177

Lektury

Zrozumieć złoty wiek PDF
Elżbieta Nowicka 181-190
Odnaleziony klucz PDF
Agata Stankowka 191-201
Inność, którą trzeba chronić. O empatii zbudowanej na dystansie PDF
Elżbieta Winiecka 203-223

Konfrontacje

Makbet Giuseppe Verdiego wobec romantycznej recepcji PDF
Alina Borkowska-Rychlewska 227-248
Balansując na krawędzi słowa: specyfika kobiecych świadectw obozowych (Delbo, Millu, Szmaglewska, Żywulska) PDF
Joanna Teklik 249-262

Odkrycia

„Niemowa z Kampen” — Hendrick Avercamp w Archiwum Zbigniewa Herberta PDF
Magdalena Śniedziewska 265-295
Nieznany wiersz Adama Mickiewicza? Rękopis tekstów poetyckich z pierwszej połowy XIX wieku w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Komunikat PDF
Joanna Pietrowicz 297-307


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo