Nieznany wiersz Adama Mickiewicza? Rękopis tekstów poetyckich z pierwszej połowy XIX wieku w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Komunikat
PDF

Słowa kluczowe

manuscript
collection of patriotic poems
Adam Mickiewicz

Jak cytować

Pietrowicz, J. (2010). Nieznany wiersz Adama Mickiewicza? Rękopis tekstów poetyckich z pierwszej połowy XIX wieku w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Komunikat. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), 297–307. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.17

Abstrakt

The Library of the Poznań Society of Friends of Arts and Sciences has been recently enriched by the accession of the manuscript “Poetical texts from the first half of the nineteenth century”. The manuscript includes a number of patriotic poems put down in the manuscript between 1848-1849. The article provides information on the physical description of the manuscript item (its present shelf number being: rkp. 2112) and a detailed list of its contents. Individual works have been listed in alphabetical order according to the names of the authors, with annotations concerning first editions. The bulk of the poems included in the manuscript were published prior to their inclusion in the manuscript, some of them after the year 1849. At the present stage of the investigation, some of the poems have not been confirmed to have been published earlier. An anonumous 12-verse poem without a title, attached to the communique at full length, has been identified by the author of the article as a poem whose last four verses were published in 1881 in the book Kraków — Zagrzebiowi under the title W albumie księcia Golicyna by Adam Mickiewicz. The article is intended to stimulate those engaged in research of the history of literature in further investigations concerning the said collection of poems, in particular the last mentioned text.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.17
PDF

Bibliografia

-

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.