Wieczór na Missisipi, czyli przyjaźń jako wstrząs
PDF

Słowa kluczowe

Herman Melville’s novel
dialogues
interpretation
friendship

Jak cytować

Sławek, T. (2010). Wieczór na Missisipi, czyli przyjaźń jako wstrząs. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), 127–147. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.9

Abstrakt

The present text is an interpretation of two dialogues taken from Herman Melville’s novel The Confidence-Man. His Masquerade. One of the main topics prevailing in the conversations of the main characters from the novel traveling on the Mississippi River onboard of the steamboat “Fidéle” is friendship. Friendship, placed within the context of such notions as confidence, identity, feeling of alienation and authority, can be defined as a pre-social relation taking shape not between members of a community, but on a person-to-person plane. Another important reference point is the term “utility”, important in the capitalist “world-system” (the term coined by I. Wallerstein), which requires us to consider friendship within the framework of economic and legal circumstances and the categories of gain and loss. A juxtaposition of friendship with nature makes it finally possible to show that the former notion originates in the latter one, but exceeds it. Scientific tools used for a description of the order of nature are not precise enough to define or determine friendship between people.
https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.9
PDF

Bibliografia

Alberoni F., O przyjaźni, przeł. M. Czerwiński, Warszawa 2010.

Barthes R., Comment vivre ensemble?, Paris 2002.

Barthes R., Roland Barthes by Roland Barthes, przeł. R. Howard, London 1977.

Blake W., Zaślubiny Nieba i Piekła, przeł. W. Juszczak (przekład zmodyfikowany),

Kraków 2001.

Elred z Rievaulx, Przyjaźń duchowa, przeł. M. Wylęgała, Kęty 2004.

Enright D.J., Rawlison D., The Oxford Book of Friendship, Oxford–New York 1991.

Jünger E., Robotnik, przeł. W. Kunicki, Warszawa 2010.

Kierkegaard S., O trudnościach bycia chrześcijaninem, oprac. K. Frączek, Kraków 2004.

La Boétie E. de, Rozprawa o dobrowolnej niewoli, przeł. K. Matuszewski, Katowice 2008.

Lewis C.S., The Four Loves, London 1960.

Melville H., Oszust, przeł. A. Szostkiewicz, Kraków 1990.

Patočka J., Eseje heretyckie z filozofii dziejów, przeł. A. Czcibor-Piotrowski, E. Szczepańska, J. Zychowicz, Warszawa 1998.

Polisenio A., Krótki traktat o przyjaźni, przeł. L. Rodziewicz, Kraków 2003.

Ricoeur P., Miłość i sprawiedliwość, przeł. M. Drwięga, Kraków 2010.

Wallerstein I., Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, przeł. I. Czyż, Poznań 2008.

White R., Love’s Philosophy, Langham–Boulder–New York–Oxford 2001.