Oligarchie: wymienianie, wyliczanie, obliczanie
PDF

Słowa kluczowe

Michel de Montaigne
politics of friendship
deconstruction
philosophical text
performative contradiction

Jak cytować

Derrida, J. (2010). Oligarchie: wymienianie, wyliczanie, obliczanie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), 151–177. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.10

Abstrakt

The following text is the first chapter of Jacques Derrida’s book Politiques de l’amitié [The Politics of Friendship], being the exemplary and standard case of deconstruction, in this particular case, of philosophical texts (Cicero, Plato and, notably, Aristotle). The starting point for the discussion is the performative contradiction inscribed in the wellknown fragment On friendship from Essays by Michel de Montaigne: “O mes amis, il n’y a nul amy” (O my friends, there is no friend). Apparently, everything here is well-known and obvious, even the very notion of friendship, but as we proceed in the argument provided by Derrida, the obvious becomes less obvious to us and takes on new shades and hues in meaning, acquires new values. What is objective mixes in this fascinating argument with what is subjective. What is friendship? What is friendship today? Is friendship limited to just private sphere of interpersonal relations? The answer to the latter question is, according to Derrida, clearly negative. In the course of his argument he states: “There is no democracy without a community of friends”. This argument provides clues to understand a particular archeology of the notion, revealing oblique senses and contexts of the word “friendship”, its

 istory shown from the antiquity to the present day.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.10
PDF

Bibliografia

Arystoteles, Etyka Eudemejska, przeł., wstęp, przypisy W. Wróblewski, Warszawa 1997.

Cicéron, Laelius de Amicita, Les Belles Lettres, przekład i opracowanie tekstu R. Combes.

Cyceron M.T., Leliusz o przyjaźni, przeł., oprac., wstęp J. Korpanty, Kraków 1997.

Derrida J., Politiques de l’amitié, Paris 1994.

Etyka Nikomachejska, przeł. D. Gromska, w: Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996.

Leliusz czyli o przyjaźni. Tytusowi Pomponiuszowi Attykowi poświęcony, przeł. E. Rykaczewski, w: M.T. Cyceron, Pisma filozoficzne, cz. 2, Poznań 1879, s. 185–219.

Khatibi A., Dédicace à l’année qui vient, Fata Morgana 1986.

Leliusz o przyjaźni, przeł. W. Kornatowski, w: M.T. Cicero, Pisma filozoficzne, t. 4, Warszawa 1963.

Montaigne M. de, Próby. Księga pierwsza, przeł. T. Żeleński (Boy), oprac., wstęp, komentarz Z. Gierczyński, Warszawa 1985.

Platon, Charmides, Lyzis, przeł., wstęp, objaśnienia W. Witwicki, Warszawa 1991.

Platon, Timaios. Kritias, przeł., wstęp, objaśnienia W. Witwicki, Kęty 2002.

Platon, Uczta, przeł., wstęp, objaśnienia W. Witwicki, Kęty 2008.

Thibaudet A., Gallimard, „Bibliothèque de la Pléiade” 1953.