„Jesteśmy razem, ale każde z nas osobno”. Krystyna Miłobędzka i „wspólne powietrze”
PDF

Słowa kluczowe

Krystyna Miłobędzka
poetry readings
interpretation

Jak cytować

Gutorow, J. (2010). „Jesteśmy razem, ale każde z nas osobno”. Krystyna Miłobędzka i „wspólne powietrze”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), 95–109. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.7

Abstrakt

The paper is an attempt to interpret the work of Krystyna Miłobędzka, one of the most celebrated contemporary Polish poets, in terms suggested by the ideas of the community of readers as well as the institution of the poetry reading understood as a phenomenological/communal event. The analysis is informed by the recently published volume znikam jestem [I disappear I exist], a record of four poetry readings given by Miłobędzka between 2000 and 2010.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.7
PDF

Bibliografia

Agamben G., Wspólnota, która nadchodzi, przeł. S. Królak, Warszawa 2008.

Gutorow J., Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego, Wrocław 2007.

O’Hara F., Personizm, przeł. P. Sommer, „Literatura na Świecie” 1986, nr 7.

Ong W.J., Autor zawsze fikcjonalizuje odbiorcę, w: Osoba — świadomość — komunikacja. Antologia, wybór, wstęp, przeł., oprac. J. Japola, Warszawa 2009.

Miłobędzka K., zbierane, gubione. 1960–2010, Wrocław 2010.

Miłobędzka K., znikam jestem. cztery wieczory autorskie, red. J. Borowiec, Wrocław 2010.

Spychalski M., Szoda J., Mówi Karpowicz, Wrocław 2005.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.