Odnaleziony klucz
PDF

Słowa kluczowe

poetic anthropology
Julia Hartwig
strangeness/alienation
identity
empathy

Jak cytować

Stankowka, A. (2010). Odnaleziony klucz. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), 191–201. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.12

Abstrakt

Poetycka antropologia Julii Hartwig [Julia Hartwig’s poetic anthropology] written by Marcin Terlecki is a book that fills the yawning gap in our literary understanding of the twentieth century Polish poetry and constitutes the first attempt at a comprehensive and detailed presentation of the lyrical works by J. Hartwig. The modern collection in which the work appears allow M. Terlecki to reveal the poetess’ fundamental insights dominating and underlying her world outlook and epistemological views. This, in turn, puts him in a position to give an explanation to the logic embedded in the evolution under scrutiny. M. Terlecki convincingly supports his own argument concerning J. Hartwig’s poetic reception of the world proving the thesis that its fundamentals are deeply rooted in the anthropological perspective. Terlecki differentiates the latter into three basic categories. First, there is “strangeness/alienation”, which results in the need for self-definition (determination of one’s nature and basic qualities). Then, “identity”, whose reflection turns out to be not only what is different in its external shape, but also what is different inside — within the plane of one’s own culture, biography and personality. And, finally, “empathy”, born out of questions on a feasibility of contact with what is different, alien and absent. The three categories, connected by the logic of anthropological vision, are presented as basic and fundamental for the subsequent stages in Hartwig’s poetical output. At the same time, they reveal themselves as axes of anthropological reading material provided by the author — for the discussed book is the author’s own research project on “poetic anthropology”.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.12
PDF

Bibliografia

Czapliński P., Śliwinski P., Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999.

Piotrowski P., „Odwilż” i malarstwo informelu, w: Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989, Poznań 2005.

Piotrowski P., Realizm i surrealizm: sztuka nowoczesna po wielkiej wojnie, w: Znaczenia

modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945, Poznań 1999, s. 9–38.

Telicki M., Poetycka antropologia Julii Hartwig, Poznań 2009.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.