Matki odchodzą — wariacje 2009
PDF

Słowa kluczowe

poetry
elegiac mood
old age motif
mother
mother-son relationship
Polish poetry
contemporary poetry
Tadeusz Różewicz
Piotr Sommer
Jan Polkowski
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Jak cytować

Czyżak, A. (2011). Matki odchodzą — wariacje 2009. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 163–174. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.9

Abstrakt

This article proposes some considerations on a particular variation of the elegiac mood represented by and manifested in lyrical farewells of departing mothers. A review of the variants commences with an analysis of a particularly important work by Tadeusz Różewicz written at the beginning of this century — Matka odchodzi. The book was, at the time, a particular reference point for the following poetic volumes in which the theme of the death of the poet’s mother was paramount and significant. The article also focuses on volumes of poems, written by poets that belonged to different generations but shared the same date of publication, i.e. the year 2009. Both clear similarities and marked differences in the actual commitment in carrying out the theme and in creating the profiles of mothers that have passed away are to be found in the works of Piotr Sommer (Dni i noce), Jan Polkowski (Cantus) and Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (Piosenka o zależnościach i uzależnieniach).

https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.9
PDF

Bibliografia

Ariès Ph., Rozważania o historii śmierci, przeł. K. Marczewska, Warszawa 2007.

Czechowicz J., Wiersze wybrane, wybór, wstęp T. Różewicz, Warszawa 1987.

Głowiński M., Elegie autobiograficzne Leśmiana, w: Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Kraków 1998.

Jankélévitch V., Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci, przeł. S. Cichowicz, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wybór J. Godzimirski, Warszawa 1993.

Legeżyńska A., Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.

Pietrych K., Elegie Piotra Sommera, w: Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera, red. P. Śliwiński, Poznań 2010.

Polkowski J., Cantus, Kraków 2009.

Różewicz T., Matka odchodzi, Wrocław 2000.

Sommer P., Dni i noce, Wrocław 2009.

Thomas L.V., Doświadczenie śmierci: jego granice i rzeczywistość, przeł. J.M. Godzimirski, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wybór J. Godzimirski, Warszawa 1993.

Tkaczyszyn-Dycki E., Piosenka o zależnościach i uzależnieniach, Wrocław

Wójcik T., Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy, Warszawa 2005.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.