Matki odchodzą — wariacje 2009
PDF

Słowa kluczowe

poetry
elegiac mood
old age motif
mother
mother-son relationship
Polish poetry
contemporary poetry
Tadeusz Różewicz
Piotr Sommer
Jan Polkowski
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Jak cytować

Czyżak, A. (2011). Matki odchodzą — wariacje 2009. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 163–174. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.9

Abstrakt

This article proposes some considerations on a particular variation of the elegiac mood represented by and manifested in lyrical farewells of departing mothers. A review of the variants commences with an analysis of a particularly important work by Tadeusz Różewicz written at the beginning of this century — Matka odchodzi. The book was, at the time, a particular reference point for the following poetic volumes in which the theme of the death of the poet’s mother was paramount and significant. The article also focuses on volumes of poems, written by poets that belonged to different generations but shared the same date of publication, i.e. the year 2009. Both clear similarities and marked differences in the actual commitment in carrying out the theme and in creating the profiles of mothers that have passed away are to be found in the works of Piotr Sommer (Dni i noce), Jan Polkowski (Cantus) and Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (Piosenka o zależnościach i uzależnieniach).

https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.9
PDF

Bibliografia

Ariès Ph., Rozważania o historii śmierci, przeł. K. Marczewska, Warszawa 2007.

Czechowicz J., Wiersze wybrane, wybór, wstęp T. Różewicz, Warszawa 1987.

Głowiński M., Elegie autobiograficzne Leśmiana, w: Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Kraków 1998.

Jankélévitch V., Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci, przeł. S. Cichowicz, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wybór J. Godzimirski, Warszawa 1993.

Legeżyńska A., Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.

Pietrych K., Elegie Piotra Sommera, w: Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera, red. P. Śliwiński, Poznań 2010.

Polkowski J., Cantus, Kraków 2009.

Różewicz T., Matka odchodzi, Wrocław 2000.

Sommer P., Dni i noce, Wrocław 2009.

Thomas L.V., Doświadczenie śmierci: jego granice i rzeczywistość, przeł. J.M. Godzimirski, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wybór J. Godzimirski, Warszawa 1993.

Tkaczyszyn-Dycki E., Piosenka o zależnościach i uzależnieniach, Wrocław

Wójcik T., Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy, Warszawa 2005.