Romantyczne tropy późnej nowoczesności
PDF

Słowa kluczowe

Romanticism
modernity
reception
postcolonial studies
Romantic object
cultural formation.

Jak cytować

Artwińska, A. (2011). Romantyczne tropy późnej nowoczesności. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 225–236. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.13

Abstrakt

The article discusses the book entitled Romantyzm i nowoczesność (Kraków 2009), edited by Michał Kuziak in which the authors examine a possibility of an application of modern methodological propositions for an analysis of Romanticism in literature. The reviewer presents and briefly discusses each of the articles contained in the book, focusing particularly on the extent to which individual articles correspond to the main assumptions of the volume. Thus, the reviewer provides the reader with an analysis of the concepts of modernity and Romanticism presented by the authors, but also points out convergence points, interceptions and dependencies occurring between them. The volume, presenting novel interpretations and approaches to individual literary works, methodological reflections and studies on selected problems in aesthetics and Romantic ideology, has been critically acclaimed. The reviewer recommends the book as an interesting piece of writing not only for researchers in the history of the literature of the nineteenth century, but also for those studying culture and for theoreticians of narrative discourse.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.13
PDF

Bibliografia

Bielik-Robson A., Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004.

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005.

Janion M., Romantyzm a początek świata nowożytnego, w: Gorączka romantyczna, Kraków 2000.

Kirschbaum H., Revision und (Auto)mimikry in Adam Mickiewicz´ Russland- Konzeption, http://www.kakanien.ac.at/beitr/jfsl08/HKirschbaum1.pdf [dostęp: 7 kwietnia 2011].

Kuziak M., Wartość kulturowego braku. Syndrom postkolonialny w twórczości Mickiewicza, „Porównania” 2008, nr 5.

Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europäischer Kontext, deutsch-polnischer Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2009.

Perspektive, red. A. Gall, T. Grob, A. Lawaty, G. Ritz, Wiesbaden 2007.

Starzyński J., Romantyzm i narodziny nowoczesności. Stendhal, Delacroix, Baudelaire, Warszawa 1972.

Uffelmann D., „Ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył”. Literatura romantyczna w obliczu badań postkolonialnych, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2008, nr 6.