Romantyczne tropy późnej nowoczesności
PDF

Słowa kluczowe

Romanticism
modernity
reception
postcolonial studies
Romantic object
cultural formation.

Jak cytować

Artwińska, A. (2011). Romantyczne tropy późnej nowoczesności. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 225–236. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.13

Abstrakt

The article discusses the book entitled Romantyzm i nowoczesność (Kraków 2009), edited by Michał Kuziak in which the authors examine a possibility of an application of modern methodological propositions for an analysis of Romanticism in literature. The reviewer presents and briefly discusses each of the articles contained in the book, focusing particularly on the extent to which individual articles correspond to the main assumptions of the volume. Thus, the reviewer provides the reader with an analysis of the concepts of modernity and Romanticism presented by the authors, but also points out convergence points, interceptions and dependencies occurring between them. The volume, presenting novel interpretations and approaches to individual literary works, methodological reflections and studies on selected problems in aesthetics and Romantic ideology, has been critically acclaimed. The reviewer recommends the book as an interesting piece of writing not only for researchers in the history of the literature of the nineteenth century, but also for those studying culture and for theoreticians of narrative discourse.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.13
PDF

Bibliografia

Bielik-Robson A., Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004.

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005.

Janion M., Romantyzm a początek świata nowożytnego, w: Gorączka romantyczna, Kraków 2000.

Kirschbaum H., Revision und (Auto)mimikry in Adam Mickiewicz´ Russland- Konzeption, http://www.kakanien.ac.at/beitr/jfsl08/HKirschbaum1.pdf [dostęp: 7 kwietnia 2011].

Kuziak M., Wartość kulturowego braku. Syndrom postkolonialny w twórczości Mickiewicza, „Porównania” 2008, nr 5.

Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europäischer Kontext, deutsch-polnischer Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2009.

Perspektive, red. A. Gall, T. Grob, A. Lawaty, G. Ritz, Wiesbaden 2007.

Starzyński J., Romantyzm i narodziny nowoczesności. Stendhal, Delacroix, Baudelaire, Warszawa 1972.

Uffelmann D., „Ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył”. Literatura romantyczna w obliczu badań postkolonialnych, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2008, nr 6.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.