Archiwa literatury kobiecej
PDF

Słowa kluczowe

feminism
women’s literature
women’s press
inter-war period
history of literary criticism
Joanna Krajewska
Jan Strzelczyk.

Jak cytować

Marzec, L. (2011). Archiwa literatury kobiecej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 237–247. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.14

Abstrakt

The article concerns the relationships between terms, frequent in Polish literary criticism, such as “women’s literature”, “women’s press”, “women’s writing”, “literature written by women” and ”Feminist literature”. The author discusses three research books that have been published recently in which slightly different categories have been applied and which, at the same time, focus on the female element of cultural texts. In addition, the author points at multiple tendencies, frequently dissimilar and distinct, in the approach to the relationship between gender and the text. At the same time the author emphasizes a certain disposition manifested by researchers to employ the gender category to judge literary works. Hence, it seems to be quite justified to reopen the Jy women to show them in a new light. The same applies to the surrounding discussions on relevant titles — just as it is the case with publications by Joanna Krajewska, Jerzy Strzelczyk and Kamilla Łozowska-Marcinkowska.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.14
PDF

Bibliografia

Strzelczyk J., Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w wiekach dawnych, t. 1: Początki (Od Safony do Hroswity), Warszawa 2007.

Strzelczyk J., Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w wiekach dawnych, t. 2: Rozkwit (Od Murasaki Shikibu do Małgorzaty Porete), Warszawa 2009.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.