Sama wśród mężczyzn. Zofia Nałkowska jako instytucja życia literackiego w międzywojennej Polsce
PDF

Słowa kluczowe

Zofia Nałkowska
inter-war period
literary life
Polish Academy of Literature.

Jak cytować

Kraskowska, E. (2013). Sama wśród mężczyzn. Zofia Nałkowska jako instytucja życia literackiego w międzywojennej Polsce. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), 13–22. https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.2

Abstrakt

The article presents the role of Zofia Nałkowska in inter-war Polish literary culture. Her activity in the structures of literary life was combined with personal commitment to promotion of young talented authors. While she maintained close bonds with the political elites of the Polish Republic, she also functioned above the ideological divisions, actively supporting authors who were opposed the state. As the only woman she was member of the Polish Academy of Literature. Her participation in the official forms of public life forced her to spend time mostly in male company. At the same time, Nałkowska’s most important relationships, both with women and men, developed in private space.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.2
PDF

Bibliografia

Breza T., Wspomnienie o „Węzłach życia”, w: Wspomnienia o Zofii Nałkowskiej, red. W. Barcikowski, Warszawa 1965.

Gombrowicz W., Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie, Paryż 1977.

Kirchner H., Nałkowska albo życie pisane, Warszawa 2011.

Kraskowska E., Czytelnik jako kobieta, Poznań 2008.

Kraskowska E., Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska, w: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000, s. 186–201.

Nałkowska Z., Dzienniki 1930–1939. Część 1 (1930–1934), oprac., wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1988.

Nałkowska Z., Dzienniki III 1918–1929, oprac., wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1980.

Nałkowska Z., Dzienniki IV 1930–1939. Część I (1930–1934), oprac., wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1988.

Nałkowska Z., Dzienniki IV 1930–1939. Część 2 (1935–1939), oprac., wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1988.

Rodak P., Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Warszawa

Rusinek M., Moja wieża Babel, Warszawa 1982.

Rusinek M., Opowieści niezmyślone, Kraków 1969.

Żeromski S., Projekt Akademii Literatury Polskiej, Warszawa–Kraków 1918, s. 5–6, http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=32488&from=FBC [dostęp: 20 listopada 2012].