Spotkanie w pół drogi. O Marii Konopnickiej i Zofii Nałkowskiej (z Katherine Mansfield w tle)
PDF

Słowa kluczowe

Zofia Nałkowska
Maria Konopnicka
Katherine Mansfield
short-story
press report.

Jak cytować

Magnone, L. (2013). Spotkanie w pół drogi. O Marii Konopnickiej i Zofii Nałkowskiej (z Katherine Mansfield w tle). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), 69–98. https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.5

Abstrakt

The author discusses the relationships between Maria Konopnicka’s and Zofia Nałkowska’s works, the two writers who are usually contrasted. The main body of the article is a comparison between Konopnicka’s prison reports, written for the press in the 1880s, and the 1931 short-story collection by Nałkowska, Ściany świata [The Walls of the World]. For Nałkowska, the author of Za kratą [Behind the Bars], the documen tary form of a press report was an opening point, and her experiments with prose were crowned twenty years later with the intimate, modernist short-story collection called Na normandzkim brzegu [On the Shores of Normandy]. Nałkowska goes in the opposite direction: she gradually turns away not only the from the egocentrism of her modernist novels, but also from the over-structured language and style of her Young Poland phase. She was going in the direction of the pure, precise narrative of Medaliony [The Medallions], for which Ściany świata are a kind of prefiguration. The author of the article proposes to conclude that both writers met halfway.

The convergences between short-story writing by Konopnicka and some works by Nałkowska (Charaktery, Dom nad łąkami) have been underscored by the comparison with Katherine Mansfield, a comparison which seems obvious for both Polish writers. Both Konopnicka and Nałkowska could be described as “the Polish Katherine Mansfield”, and the similarity is the best indication of the relationship between the two writers.

 

https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.5
PDF

Bibliografia

Bergson H., Wstęp do metafizyki, w: idem, Myśl i ruch. Dusza i ciało, przeł. P. Beylin, K. Bleszyński, Warszawa 1963.

Bogusławski W., Maria Konopnicka, „Cztery nowele” [recenzja], „Gazeta Polska” 1888, nr 45, s. 2–3.

Brodzka A., O nowelach Marii Konopnickiej, Warszawa 1958.

Daughters of Decadence. Women writers of the Fin-de-Siècle, red. E. Showalter, London 1993.

Hanson C ., Short Stories and Short Fictions, 1880–1980, London 1985.

Kaplan S.J., Katherine Mansfield and the Origins of Modernist Fiction, Ithaca–London 1991.

Kirchner H., Nałkowska albo życie pisane, Warszawa 2011.

Konopnicka M., Korespondencja, oprac. K. Górski, t. 1, Wrocław 1971.

Konopnicka M., Listy do synów i córek, oprac. L. Magnone, Warszawa 2010.

Konopnicka M., Nowele, oprac. A. Brodzka, t. 4, Warszawa 1976.

Konopnicka M., Publicystyka literacka i społeczna, oprac. J. Baculewski, Warszawa 1968.

Konopnicka i Orzeszkowa — relacje różne, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2012.

Krzywicka I., Niepokojący wyrok, w: eadem, Kontrola współczesności. Wybór międzywojennej publicystyki społecznej i literackiej z lat 1924–1939, red. A. Zawiszewska, Warszawa 2008, s. 106–134.

Kraskowska E., Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2003.

Magnone L., Maria Konopnicka: lustra i symptomy, Gdańsk 2011.

Magnone L., Orzeszkowa i Konopnicka przeciw karze śmierci, w: Dwie gwiazdy, dwie drogi. Mansfield K., Garden Party, przeł. B. Kopelówna, Warszawa 1958.

Mansfield K., Novels and Novelists, New York 1930.

Mansfield K., Upojenie i inne opowiadania, przeł. W. Peszkowa, I. Tuwim, J. Stawiński, Warszawa 1962.

Melcer W., Czarny ląd — Warszawa, Warszawa 1936.

Melcer W., Po tamtej stronie życia oraz Nocuję w przytułku, w: Polskie drogi: wybór reportaży z lat międzywojennych, oprac. J. Dąbrowski, Warszawa 1962.

Nałkowska Z., Dom nad łąkami, Warszawa 1978.

Nałkowska Z., Dzienniki 1945–1954. Część 3 (1953–1954), oprac. H. Kirchner, Warszawa 2001.

Nałkowska Z., Dzienniki 1909–1917, oprac. H. Kirchner, Warszawa 1976.

Nałkowska Z., Dzienniki III 1918–1929, oprac., wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1980.

Nałkowska Z., Książę, Warszawa 1976.

Nałkowska Z., Ściany świata, Warszawa 1931.

Sempołowska S., Publicystyka społeczna, red. Ż. Kormanowa, Warszawa 1960.

Showalter E., A literature of their own. British women Novelists from Brontë to Lessing, Princeton 1977.