Przyjaźń u Nałkowskiej (na przykładzie powieści Narcyza, Hrabia Emil, Niedobra miłość)
PDF

Słowa kluczowe

Zofia Nałkowska
Narcyza
Hrabia Emil
Niedobra miłość
friendship
tabu
women solidarity
ethnic minority
women honour.

Jak cytować

Gajewska, A. (2013). Przyjaźń u Nałkowskiej (na przykładzie powieści Narcyza, Hrabia Emil, Niedobra miłość). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), 147–161. https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.8

Abstrakt

The article, while discussing the concept of friendship, presents social and personal relations between the protagonists of Zofia Nałkowska’s fiction. Against the background of tragic social conflicts, numerous shows of disloyalty, trade in women, low motives, and thoughtlessness, the writer points out to friendship as the only worthwhile relationship, even if it brings many disappointments. Apart from her enormous sensitivity to women’s plight, and focus on their mutual solidarity, Nałkowska often focused on friendship between men, representing their emotional engagement and delight of one man in another. In Nałkowska’s fiction, friendship is linked to risk, opening up to otherness, and internalization of the gaze of another human being. Friendly relationships, although they are fleeting and full of ethical tensions, help people to free themselves from their mould, change their character, and escape from dependencies that discipline their desires. Thus, friendship means a personality crisis, weakening of character, and temporary transgression. The passage, a temporary escape from entrenched ways of living, is possible in Nałkowska’s fiction only at the cost of a friendly bond.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.8
PDF

Bibliografia

Nałkowska Z., Narcyza, wstęp H. Kirchner, Kraków 1967.

Sowa J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011.

Kraskowska E., Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska, w: eadem, Czytelnik jako kobieta, Poznań 2007, s. 175–177.

Nałkowska Z., Hrabia Emil, Warszawa 1977.

Kirchner H., Nałkowska albo życie pisane, Warszawa 2011.

Nałkowska Z., Niedobra miłość, w: eadem, Pisma wybrane, wybór, przedmowa W. Mach, Warszawa 1956.

Kraskowska E., Zofia Nałkowska, Poznań 1999.

Kraskowska E., Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1999.

Nałkowska Z., Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego (1907), w: A. Górnicka-Boratyńska, Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych lat 1870–1939, Warszawa 1999, s. 323–329.

Wróbel S., Ćwiczenia z przyjaźni, Kraków 2012.