Śmierć ćmy
PDF

Słowa kluczowe

experimental prose
The Waves
To the Lighthouse
Jacob’s Room.

Jak cytować

Woolf, V. (2013). Śmierć ćmy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), 179–185. https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.10

Abstrakt

The image of moths gathering around a source of light recurs in Woolf’s private writings and becomes an import motif also in her novels and essays. It is most probably the description of moths in her sister’s letter that become an initial inspiration for writing of The Waves, Woolf’s most radical experiment in novelistic form, where she strives to create a subject-less perspective. On the other hand The Death of The Moth, a 1927 essay, whose first translation into Polish comes together with the present commentary from the translator, is a crystal-clear description of the world as seen by the writer/narrator at her desk, surrounded by exuberant life but witnessing death. 

https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.10
PDF

Bibliografia

-

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.