Nieznany list Marii Komornickiej
PDF

Słowa kluczowe

Maria Komornicka
epistolography
Young Poland.

Jak cytować

Bourkane, M. (2013). Nieznany list Marii Komornickiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), 189–196. https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.11

Abstrakt

The study presents an unpublished letter by Maria Komornicka, which the poet sent in July 1899 to her aunt, Aleksandra Oszacka. The epistolary communication, which contains several pieces of information about the life and activities of the poet living in Warsaw, can be a valuable material for researchers interested in her biography.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.11
PDF

Finansowanie

Anna Router-Bourkane - fotokopia listu Marii komornickiej

Bibliografia

Łozińska M., Smaki Dwudziestolecia. Zwyczaje kulinarne, bale i bankiety, Warszawa 2011.

Karpiński F., Poezje wybrane, oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997, s. 100, BN I 89.