Nieznany list Marii Komornickiej
PDF

Słowa kluczowe

Maria Komornicka
epistolography
Young Poland.

Jak cytować

Bourkane, M. (2013). Nieznany list Marii Komornickiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), 189–196. https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.11

Abstrakt

The study presents an unpublished letter by Maria Komornicka, which the poet sent in July 1899 to her aunt, Aleksandra Oszacka. The epistolary communication, which contains several pieces of information about the life and activities of the poet living in Warsaw, can be a valuable material for researchers interested in her biography.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.11
PDF

Bibliografia

Łozińska M., Smaki Dwudziestolecia. Zwyczaje kulinarne, bale i bankiety, Warszawa 2011.

Karpiński F., Poezje wybrane, oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997, s. 100, BN I 89.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.