Hannah Arendt i sobowtóry. Próba myślenia
PDF

Słowa kluczowe

Hannah Arendt
biography
autobiography
doppelganger construction
essay

Jak cytować

Kuczyńska-Koschany, K. . (2020). Hannah Arendt i sobowtóry. Próba myślenia. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (37), 119–132. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.8

Abstrakt

The essay discusses an issue that has not yet been studied separately: Hannah Arendt and her autobiographical crumbs scattered across other people’s biographies that she wrote and in her own biographies, both literary and cinematic. I called it an attempt at thinking, i.e. a synonym of a (biographical) essay. When Arendt writes about, e. g. Walter Benjamin or Rahel Varnhagen, she also – sometimes – writes about herself. When she smokes a cigarette in a specific way (rather than any other) or speaks German, she creates specific non-verbal doppelganger-like constructions.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.8
PDF

Bibliografia

Arendt Hannah (2000), Kondycja ludzka, przeł. Anna Łagodzka, Fundacja Aletheia, Warszawa.

Arendt Hannah (2002), Co pozostaje? (Günter Gaus rozmawia z Hannah Arendt), rozm. przepr. Günter Gaus, przeł. Jerzy Kałążny, „Przegląd Polityczny”, nr 55, s. 46-57.

Arendt Hannah (2007), Walter Benjamin 1892-1940, przeł. Andrzej Kopacki, posłowie Ewa Rzanna, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Arendt Hannah, Auden Wystan Hugh (2011), Drut kolczasty, wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Piotr Nowak, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa.

Arendt Hannah (2012), Rahel Varnhagen. Historia życia niemieckiej Żydówki z epoki romantyzmu, przeł. Katarzyna Leszczyńska, Fundacja Pogranicze, Sejny.

Arendt Hannah (2013), Ludzie w mrocznych czasach, przeł. różni, red. Ewa Rzanna, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Bankier Joanna (2006), Hannah Arendt: co to znaczy być Żydem, z angielskiego przeł. Piotr Paziński, „Midrasz”, nr 4, s. 31-35.

Bieńkowska Ewa (1999), Geniusz kobiecy. Julia Kristeva o Hannah Arendt, „Gazeta Wyborcza”, nr 169, s. 9.

Brudny Michelle-Irène (2010), Hannah Arendt. Próba biografii intelektualnej, przeł. Małgorzata Kowalska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Jaspers Karl (1993), Autobiografia filozoficzna, przeł. i przypisami opatrzył Stanisław Tyrowicz, Comer, Toruń.

Jonas Hans (1985), Hannah Arendt, przeł. Józef Sieradzki, „Literatura na Świecie”, nr 6, s. 209-213.

Kristeva Julia (2007), Hannah Arendt: biografia, przeł. Jacek Levin, Wydawnictwo KR, Warszawa.

Kuczyńska-Koschany Katarzyna (2013), Benjamin, Żyd, w: tejże, „Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 189-205.

Leszczyńska Katarzyna (2002), Rahel Varnhagen, „Przegląd Polityczny”, nr 55, s. 220-223.

Popper Karl (1997), Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna, przeł. Adam Chmielewski, Znak, Kraków.

Sadowska Małgorzata (2014), Hannah Arendt, „Kino”, nr 1, s. 82.

Schlögel Karl (2013), O erosie przyjaźni w mrocznych czasach [posłowie], przeł. Ewa Rzanna, w: Hannah Arendt, Ludzie w mrocznych czasach,

przeł. Mieczysław Godyń i in., słowo/obraz terytoria, Gdańsk, s. 391-392.

Sympozjon w Toronto: dzieło Hannah Arendt (2002), przeł. Wojciech Madej, „Przegląd Polityczny”, nr 55, s. 190-204.

Trotta Margarethe von (2014), Słodka buntowniczka, rozm. przepr. Piotr Czerkawski, „Kino”, nr 1, s. 27-29.

Ziemek Jacek (2014), Róża, Hildegarda, Hannah. Trzy kobiety von Trotty i Sukowej, „Nowa Dekada Literacka”, nr 3/4, s. 170-176.