Włoskie konteksty
PDF

Jak cytować

Śniedziewska, M., & De Carlo, A. F. . (2020). Włoskie konteksty. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), 7–9. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.1

Abstrakt

Wstęp. Włoskie konteksty

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.1
PDF

Bibliografia

Herbert Zbigniew (2004), Siena, w: tegoż, Barbarzyńca w ogrodzie, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa, s. 82.

Norwid Cyprian Kamil (1968), Italiam! Italiam!, w: tegoż, Wiersze, wybrał i objaśnił Juliusz Wiktor Gomulicki, PIW, Warszawa, s. 177.