W Zatoce Syreny: Lawinia i Strefa komfortu Tomasza Różyckiego
PDF

Słowa kluczowe

Tomasz Różycki
Publius Vergilius Maro
tone
ironic imitation
empathy
refugees

Jak cytować

Gorczyńska, M. . (2020). W Zatoce Syreny: Lawinia i Strefa komfortu Tomasza Różyckiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), 13–39. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.2

Abstrakt

An expression used in the title of my paper refers to several places in contemporary and ancient Italy: the Gulf of Naples, the shores of Lampedusa and Sicily, and the mouth of the Tiber River. These places form the background of the tragedy of African and Middle East refugees shown in poems by Tomasz Różycki: Lawinia (Lavinia) from the collection Litery (Letter by Letter, 2016) and Strefa komfortu (Comfort Zone) from the newest poetry book Kapitan X (Captain X, 2020). My detailed analysis of the two texts is an attempt to describe their formal and semantic complexity, especially their unique tone that mixes sharp irony with tender compassion.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.2
PDF

Bibliografia

Auerbach Erich (2004), Blizna Odyseusza, w: tegoż, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. i przedmową opatrzył Zbigniew Żabicki, przedmowa do drugiego wydania Michał Paweł Markowski, Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 29-48.

Barthes Roland (2012), Efekt rzeczywistości, przeł. Michał Paweł Markowski, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 119-126.

Curtius Ernst Robert (2009), Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. Andrzej Borowski, Universitas, Kraków.

Czabanowska-Wróbel Anna (2019), Ekonomia „Liter”, w: Obroty liter. Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, red. Magdalena Rabizo-Birek, Anna Czabanowska-Wróbel, Universitas, Kraków, s. 311-332.

Genette Gérard (2014), Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. Tomasz Stróżyński i Aleksander Milecki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Gumbrecht Hans Urlich (2016), Jak podchodzić do „poezji jako rodzaju uwagi”?, przeł. Joanna Krajewska, „Forum Poetyki”, nr 3 (zima), s. 42-53.

Kubiak Zygmunt (1998), „Eneida”, łódeczka na morzu, w: Wergiliusz [właśc. Publiusz Wergiliusz Maro], Eneida, przeł. i oprac. Zygmunt Kubiak, Świat Książki, Warszawa, s. 7-41.

Lampedusa Giuseppe Tomasi di (2005), Syrena, przeł. Michał Bristiger, Jadwiga Dąbrowska, „Zeszyty Literackie”, nr 3/91, s. 5-24.

Różycki Tomasz (2013), Tomi. Notatki z miejsca postoju, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa.

Różycki Tomasz (2016), Litery, a5, Kraków.

Różycki Tomasz (2020), Kapitan X, a5, Kraków.

Runia Eelco (2010), Obecność, przeł. Elżbieta Wilczyńska, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. Ewa Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 75-123.

Stanisz Marek (2019), Ciemne metafory Różyckiego, w: Obroty liter. Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, red. Magdalena Rabizo-Birek, Anna Czabanowska-Wróbel, Universitas, Kraków, s. 143-159.

Wergiliusz [właśc. Publiusz Wergiliusz Maro] (1998), Eneida, przeł. i oprac. Zygmunt Kubiak, Świat Książki, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.