Paweł Hertz’s Italy
PDF (Italiano)

Słowa kluczowe

Paweł Hertz
describing Italy
Italy in Polish literature
Italian journey
Mario Praz
mutual influence of cultures

Jak cytować

Płaszczewska, O. (2020). Paweł Hertz’s Italy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (39), 61–80. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.4

Abstrakt

The article is an attempt at reconstructing the remarks by Paweł Hertz (essayist, poet, translator, writer and publisher) on Italy and its artistic legacy. A short presentation of the writer is followed by a discussion of his actual journeys in Italy based on the available autobiographical material. Next,there are reflections on Hertz’s interest in Italian literature and European texts about Italy (based on essays and editorial work). Treated as a separate issue is the view of Italian art through the prism of Polish artistic work (the spheres of associations, interference and references) in Hertz’s journalism. Other issues discussed in the article cover poems about Italy, their place
among the writer’s works and the main threads and motifs. The article’s final notes focus on the observations on the value of Polish reception of Italian cultural legacy and its basic aspects that Hertz regularly emphasised at various stages of his creative life.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.4
PDF (Italiano)

Bibliografia

Barthes Roland (1964), Rhétorique de l’image, “Communications” 1964, n. 4, [consultato: il 16 luglio 2020], https://tinyurl.com/6kxtwtae.

Cichocki Marek A. (2018), Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii, Teologia Polityczna, Warszawa.

Giannini Federico (2015), L’allegoria di Giovanni Bellini: un enigma irrisolto, “Finestre sull’Arte. Rivista online d’arte antica e moderna” 30/12/2015, [consultato: il 18 luglio 2020], https://tinyurl.com/vmzxy4y6.

Gregorovius Ferdynand (1990), Wędrówki po Włoszech, trad. di Tadeusz Zabłudowski, a cura di Paweł Hertz, vol. 1-2, PIW, Warszawa.

Hertz Paweł (1946), Dwie podróże, Czytelnik, Warszawa.

Hertz Paweł [(1948): 1966)], Sedan, PIW, Warszawa.

Hertz Paweł [(1959) 1977], Widmo kiczu, in: Id., Świat i dom. Szkice i uwagi wybrane, Warszawa.

Hertz Paweł [(1960): 1977], Widzenie czyste, czyli ślepota, in: Id., Świat i dom. Szkice i uwagi wybrane, PIW, Warszawa.

Hertz Paweł [(1960b): 1977], Tołstoj w Wenecji, in: Id., Świat i dom. Szkice i uwagi wybrane, PIW, Warszawa.

Hertz Paweł [(1961) 1977], Rolicz-Lieder, in: Id., Świat i dom. Szkice i uwagi wybrane, PIW, Warszawa.

Hertz Paweł [(1962) 1977], Mit śródziemnomorski, czyli niepokój o czas dzisiejszy, in: Id., Świat i dom. Szkice i uwagi wybrane, PIW, Warszawa.

Hertz Paweł [(1964) 1977)], Pisarz słuchający muzyki, in: Id., Świat i dom. Szkice i uwagi wybrane, PIW, Warszawa.

Hertz Paweł [(1965) 1977], Nad librettem “Halki”, in: Id., Świat i dom. Szkice i uwagi wybrane, PIW, Warszawa.

Hertz Paweł [(1971) 1977], O tłumaczu, in: Id., Świat i dom. Szkice i uwagi wybrane, PIW, Warszawa.

Hertz Paweł [(1972) 1977], Lenartowicz, in: Id., Świat i dom. Szkice i uwagi wybrane, PIW, Warszawa.

Hertz Paweł [(1976) 1994)], Z notatek londyńskich, in: Id., Patrzę się inaczej, PAVO, Warszawa.

Hertz Paweł [(1991) 1994], O podróży. Rozmowa z J. Majcherkiem i M. Zagańczykiem, in: Id., Patrzę się inaczej, PAVO, Warszawa.

Hertz Paweł (2019), Wiersze zebrane, PIW, Warszawa.

Hertz Paweł, Iwaszkiewiczowie Anna i Jarosław (2015a), Korespondencja, vol. I: 1934-1948, Fundacja „Zeszytów Literackich”, Warszawa.

Hertz Paweł, Iwaszkiewiczowie Anna i Jarosław (2015b), Korespondencja, vol. II: 1949-1980, Fundacja „Zeszytów Literackich”, Warszawa.

Kaesz Gyula (1990), Meble stylowe, trad. di Barbara Kocowska, Ossolineum, Wrocław.

Kozakowska-Zaucha Urszula (2018), Jacek Malczewski. Anioł z Tobiaszem (Krajobraz wiosenny), in: Polska w pejzażach. Wystawa w Pałacu Prezydenckim w Warszawie luty 2018-luty 2019, a cura di Urszula Kozakowska-Zaucha, Muzeum Narodowe w Krakowie – Kancelaria Prezydenta, Kraków.

Kozłowska Izabela (2016), W objęciach Saturna. Melancholia w prozie rozrachunków inteligenckich (1946-1948), Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.

Ławniczakowa Agnieszka (2000), Wiosna-krajobraz z Tobiaszem, in: Jacek Malczewski. Powrót. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, czerwiec-lipiec 2000, a cura di Elżbieta Charazińska et al., Muzeum Narodowe, Warszawa.

Mandel’štam Osip (2007), Poesie, trad. di Gario Zappi, “Slavica”, pp. 4, 3-81.

Mann Maurycy (1928), Jak się uczyć języka i literatury włoskiej? Poradnik dla studentów i samouków, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Paryż – Poznań – Wilno – Zakopane.

Papiescy Agnieszka i Robert (2015), Note a piè pagina, in: P. Hertz, A. e J. Iwaszkiewiczowie, Korespondencja, vol. I: 1934-1948.

Płaszczewska Olga (2004), I “non-viaggi” della tradizione romantica (X. de Maistre, F. Skarbek, J. Janin), in: Il viaggio come realtà e metafora, a cura di Justyna Łukaszewicz, Davide Artico, Leksem, Łask.

Płaszczewska Olga (2015), L’italianità nella prospettiva della letteratura comparata, in: L’Italia e la cultura europea, a cura di Anna Klimkiewicz, Maria Malinowska, Alicja Paleta, Magdalena Wrana, Franco Cesati Editore, Firenze.

Płaszczewska Olga (2020), Europeizm i literatura polska w twórczości Pawła Hertza, in: Wizje romantyzmu w literaturze, krytyce literackiej i publicystyce polskiej XX wieku, a cura di Maciej Urbanowski, Andrzej Waśko, Księgarnia Akademicka, Kraków, pp. 223-241.

Praz Mario (1964), La filosofia dell’arredamento. I mutamenti nel gusto della decorazione interna attraverso i secoli dall’antica Roma ai nostri tempi, Longanesi & C., Milano.

Praz Mario (2009), La filosofia dell’arredamento, in: Id., Bellezza e bizzaria. Saggi scelti (2002), a cura di Andrea Cane, introduzione di Giorgio Ficara, Arnoldo Mondadori, Milano.

Praz Mario (2012), La casa della vita. Nuova edizione accresciuta con 27 illustrazioni (1979), Adelphi, Milano.

Scruton Roger (2012), Modern Culture (1998, 2000), Bloomsbury Publishing, London-New Delhi-New York-Sydney (e-book).

Sgarbi Vittorio (2010), L’Italia delle meraviglie. Una cartografia del cuore, Bompiani, Milano.

Sposób życia (2016). Z Pawłem Hertzem rozmawia Barbara N. Łopieńska, Iskry, Warszawa.

Tatarkiewicz Władysław (1978), Cywilizacja i kultura, in: Id., Parerga, PWN, Warszawa, pp. 74-92.

Urbanowski Maciej (2016), Hertz, pisarz, homoseksualista, patron pampersów, “Plus Minus” (inserto del quotidiano „Rzeczpospolita”), 12.05.2016, [consultato: il 5 luglio 2020], https://tinyurl.com/tm29tse5.

Publius Vergilius Maro (1900), Bucolics, Aeneid, and Georgics of Vergil, a cura di James B. Greenough, Ginn & Co., Boston, [consultato: il 16 luglio 2020], https://tinyurl.com/2z3nsasy.

Waśko Andrzej (2012), Romantyczna i klasyczna domena Pawła Hertza, in: Id., Poza systemem. Artykuły i szkice, Arcana, Kraków, pp. 35-55.

Iconografia

Tobiolo e l’Angelo, la bottega di Andrea Verrocchio, National Gallery of London, [consultato: il 18 luglio 2020], https://tinyurl.com/3kchx25w.

Jacek Malczewski, Anioł z Tobiaszem, 1902, Muzeum Narodowe w Krakowie, [consultato: il 18 luglio 2020], https://tinyurl.com/ypy8jfaj.

Jacek Malczewski, Wiosna – Krajobraz z Tobiaszem, Muzeum Narodowe w Poznaniu, [consultato: il 18 luglio 2020],

https://tinyurl.com/ywbb63k6.

Jacek Malczewski, Tobiasz i Parki, Muzeum Narodowe w Poznaniu, https://tinyurl.com/ym6pc4be.