Sztuka radości i praktyka anarchii. O powieści Goliardy Sapienzy i kilku polskich utworach
PDF

Słowa kluczowe

women’s literature
anarchism
corporeality
sexuality
family
politics

Jak cytować

Lisowska, K. . (2020). Sztuka radości i praktyka anarchii. O powieści Goliardy Sapienzy i kilku polskich utworach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), 125–156. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.6

Abstrakt

The article discusses the Polish translation (2018) of Goliarda Sapienza’s novel L’arte della gioia (The Art of Joy, in Polish Sztuka radości, trans. by Tomasz Kwiecień) in relation to the selected works of Inga Iwasiów and Sylwia Zientek. Anarchism, which provides the ideological background of the Italian book, serves as the basic point of reference for this interpretation. The author points to the issues from Sapienza’s novel which are important from the perspective of anarchism and which can also be found in the Polish texts mentioned in the article. The aim of this analysis is to discuss the context in which The Art of Joy functions in Poland and to suggest the possible lines of interpretation that can be drawn between this novel and contemporary Polish literature.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.6
PDF

Bibliografia

Antonów Radosław (2004), Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Bazzoni Alberica (2018), Writing for Freedom. Body, Identity and Power in Goliarda Sapienza’s Narrative, Peter Lang, Berno.

Beauvoir Simone de (2003), Druga płeć, przeł. Gabriela Mycielska i Maria Leśniewska, Jacek Santorski & Co, Warszawa.

bell hooks (2008), Margines jako miejsce radykalnego otwarcia, przeł. Ewa Domańska, „Literatura na Świecie”, nr 1-2, s. 108-117.

Butler Judith (2008), Uwikłani w płeć, przeł. Karolina Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Castagné Nathalie (2019), Goliarda Sapienza ou l’art de la joie. Épisode 1: Vie de Goliarda Sapienza, wywiad przepr. Matthieu Garrigou-Lagrange, „La compagnie des auteurs”, 3 kwietnia [dostęp: 11 czerwca 2020], https://tinyurl.com/ya7cdugx.

Chutnik Sylwia (2016), Emma Goldman i anarchofeministki w Polsce, czyli taniec przybliża do rewolucji, „Our Europe. Entography – Ethnology – Anthroplogy of Culture”, nr 5, s. 41-50.

Chutnik Sylwia, Sulej Karolina (2018), „Barłóg Literacki”, 16 listopada, [dostęp: 3 maja 2020], https://tinyurl.com/y8p6rvda.

Goldman Emma (2015), Anarchizm i inne eseje, przeł. i red. Jagoda Dolińska, Andrzej Grzybowski, Piotr Laskowski i in., Oficyna Bractwa „Trojka”, Poznań.

Ilnicka Voca (2020), Uniesienie spódnicy. Seksualne doświadczenia i kobieca moc, [wydawca nieznany], Wrocław.

Iwasiów Inga (2006), Smaki i dotyki, Świat Książki, Warszawa.

Iwasiów Inga (2012), Na krótko, Wielka Litera, Warszawa.

Iwasiów Inga (2014), W powietrzu, Wielka Litera, Warszawa.

Iwasiów Inga (2019), Kroniki oporu i miłości, Świat Książki, Warszawa.

Kamiński Antoni A. (2011), Polskie badania nad anarchizmem. Przegląd literatury, w: Studia z dziejów polskiego anarchizmu, red. Eryk Krasucki, Michał Przyborowski, Radosław Skrycki, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 296-346.

Kornacka Barbara (2018), Miłość a wolność. Miłość według Goliardy Sapienzy: „L’arte della gioia”, „Acta Philologica”, nr 52, s. 145-154.

Kwiecień Tomasz (2018), Od tłumacza, w: Goliarda Sapienza, Sztuka radości, przeł. Tomasz Kwiecień, Wydawnictwo Kobiece, Białystok, s. 5-6.

Laskowski Piotr (2006), Szkice z dziejów anarchizmu, Muza SA, Warszawa.

Laskowski Piotr (2015), Wstęp, w: Emma Goldman, Anarchizm i inne eseje, przeł. i red. Jagoda Dolińska, Andrzej Grzybowski, Piotr Laskowski i in., Oficyna Bractwa „Trojka”, Poznań, s. 5-11.

Laskowski Piotr (2019), Wprowadzenie, w: Maria Orsetti, Kooperatyzm,anarchizm, feminizm. Wybór pism, wybór, oprac. i red. nauk. Piotr Laskowski, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. XI–LXXVII.

Majewska Ewa (2014), Nurty feminizmu, w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik i in., Czarna Owca, Warszawa, s. 351-354.

Murek Weronika (2018), Zostawiła aktorstwo dla pisania, ale jej debiut był dla wydawców zbyt śmiały. Dziś powieść Goliardy Sapienzy uznawana jest za arcydzieło, „Książki. Magazyn do czytania” dodatek do: „Gazeta Wyborcza”, nr 5/32, [dostęp: 3 maja 2020], https://tinyurl.com/yb54elje.

Navarre Julie, Navarre Jean-Philippe (2018), Goliarda Sapienza (1924-1996): la Madone indocile, „Une vie, une oeuvre”, 14 kwietnia, [dostęp: 11 czerwca 2020] https://tinyurl.com/y8h4cfr5.

Pellegrino Angelo (2018a), Długa droga „Sztuki radości”, w: Goliarda Sapienza, Sztuka radości, przeł. Tomasz Kwiecień, Wydawnictwo Kobiece, Białystok, s. 7-13.

Pellegrino Angelo (2018b), Portret Goliardy Sapienzy, w: Goliarda Sapienza, Sztuka radości, przeł. Tomasz Kwiecień, Wydawnictwo Kobiece, Białystok, s. 625-657.

Rappaport Herman, zebrał i oprac. (1981), Anarchizm i anarchiści na ziemiach polskich do 1914 roku, PWN, Warszawa.

Rubik Anja (2018), #SEXEDPL. Rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie, W. A. B., Warszawa.

Sapienza Goliarda (2018), Sztuka radości, przeł. Tomasz Kwiecień, Wydawnictwo Kobiece, Białystok.

Scarpa Domenico (2018), Nie zmieniając niczego, w: Goliarda Sapienza, Sztuka radości, przeł. Tomasz Kwiecień, Wydawnictwo Kobiece, Białystok, s. 595-623.

Serkowska Hanna (2019), Habent sua fata libelli, „Nowe Książki”, nr 2, s. 78-79.

Sexed.pl (2020), [dostęp: 11 czerwca 2020], https://sexed.pl/.

Wisłocka Michalina (1978), Sztuka kochania, Iskry, Warszawa.

Wyka Kazimierz (2003), Młoda Polska, t. 1: Modernizm polski, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Zientek Sylwia (2016), Podróż w stronę czerwieni, Muza SA, Warszawa.