Obraz kobiety włoskiej w literaturze XIX wieku i jego realizacja w Półdiablęciu weneckim Józefa Ignacego Kraszewskiego
PDF

Słowa kluczowe

Józef Ignacy Kraszewski
Annetta Ceccoli Boneschi
Venice
literature
woman
19th century

Jak cytować

Bartnikowska-Biernat, M. . (2020). Obraz kobiety włoskiej w literaturze XIX wieku i jego realizacja w Półdiablęciu weneckim Józefa Ignacego Kraszewskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), 181–198. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.8

Abstrakt

The type of la donna Italiana, the statuesque woman with dark hair, light skin and large, black, hypnotic eyes was popularized among the European men of letters in the nineteenth century. This stereotype had already been solidified in eighteenth-century Italian phraseology, but it was later brought into general use by Madame de Staël and George Byron. The Italian poet of the late nineteenth century, Annetta Ceccoli Boneschi, gathered and described the most distinctive features of the female citizens of different regions of Italy used by foreign writers to create their heroines. Among others, the Venetians were supposed to be the most beautiful and seductive women, with their soft accent and smouldering gaze. In Poland, this type of heroine appeared in Józef Ignacy Kraszewski’s novel The Half-Demon of Venice, which is the main focus of this article. The creation of an Italian donna in this romance uses the stereotypes formed during the nineteenth century, but it also uses the individual observations made by Kraszewski himself during his tour through Italy.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.8
PDF

Bibliografia

Achtelik Aleksandra (2002), Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, Gnome, Katowice.

Barycz Henryk (1982), Posłowie, w: Michał Wiszniewski, Podróż do Włoch, Sycylii i Malty, przygotował do druku, pomnożył tekstami z rękopisów, opatrzył objaśnieniami i posłowiem Henryk Barycz, PIW, Warszawa.

Bełza Stanisław (1895), Na lagunach, Gebethner i Wolff, Warszawa.

Boneschi Ceccoli Annetta (1893), Tipo fisico della donna italiana, Stabilimento Civelli, Firenze.

Brahmer Mieczysław (2015), Włochy w literaturze francuskiej okresu romantycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Burkot Stanisław (2012), Kobieta w powieściach i publicystyce Kraszewskiego, w: Kraszewski. Poeta i światy, red. Tadeusz Budrewicz, Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 301-319.

Chlebowski Piotr (2016), Miasto śmierci. Epizod z włoskiej kampanii Kraszewskiego, „Pamiętnik Literacki”, nr 1, s. 27-41.

Dorota Iwona (2006), Hrabia Zygmunt i „Królowa mórz”. Wenecja w epistolografii Zygmunta Krasińskiego, „Studi Slavistici”, R. 3, s. 99-114.

Holstein de Staël Anna Luiza Herminia (1962), Korynna czyli Włochy, przeł. Łucja Rautenstrauchowa, Karol Witte, Ossolineum, Wrocław– arszawa–Kraków.

Konopnicka Maria (1974), Wrażenia z podróży. Cztery nowele, Czytelnik, Warszawa.

Krasiński Zygmunt (1983), Z sycylijskiej podróży kart kilka, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.

Kraszewski Józef Ignacy (1845), Pod włoskiem niebem, Librairie Étrangère, Lipsk.

Kraszewski Józef Ignacy (1866), Kartki z podróży 1858-1864 r., Sennewalda, Warszawa.

Kraszewski Józef Ignacy, Lenartowicz Teofil (1963), Korespondencja, do druku przygotował i komentarzem opatrzył Wincenty Danek, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Kraszewski Józef Ignacy (1985), Półdiablę weneckie, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.

Kremer Józef (1878), Podróż do Włoch, t. 1: Droga z Krakowa do Triestu. Opisanie Wenecji, S. Lewental, Warszawa.

Moore Thomas (1844), The Live of Lord Byron, John Murray, London.

Płaszczewska Olga (2003), Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu, Universitas, Kraków.

Płaszczewska Olga (2010), Przestrzenie komparatystyki – italianizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Pomian Krzysztof (2000), Wenecja w kulturze europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Skorupa Ewa (2013), Twarze, emocje, charaktery. Literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Skucha Mateusz (2014), Ładni chłopcy i szalone. Męskość i kobiecość w późnym pisarstwie Józefa Ignacego Kraszewskiego, Collegium Columbinum, Kraków.

Skuza Sylwia (2012), Stereotypowy obraz kobiety w paremiach oraz frazeologii polskiej i włoskiej, Maiuscula, Poznań.

Wiszniewski Michał (1982), Podróż do Włoch, Sycylii i Malty, przygotował do druku, pomnożył tekstami z rękopisów, opatrzył objaśnieniami i posłowiem Henryk Barycz, PIW, Warszawa.