Italian Influences in Karol Szymanowski’s Work
PDF (Italiano)

Słowa kluczowe

Szymanowski
Italy
Sicily
Renaissance
homosexuality
reception of Italian opera in Poland

Jak cytować

Masi, L. (2020). Italian Influences in Karol Szymanowski’s Work. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (39), 101–111. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.6

Abstrakt

Like many other artists, Szymanowski was hugely attracted to Italy. In this article, I will briefly expose, firstly, the “Italian” tracks that can be found in the Polish composer’s music, and, secondly, the declarations on Italy in Szymanowski’s writings, in particular on his art and music, trying to relate these elements between them to see what image of Italian culture emerges. I will show how Szymanowski’s cultural environment remains German-based nevertheless looking for the lost unity between man, art and nature in the heritage of the Italian Renaissance.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.6
PDF (Italiano)

Bibliografia

Borkowska-Rychlewska Alina, Nowicka Elżbieta (2016), Opery Verdiego w polskich XIX-wiecznych przekładach, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.

Carapezza Paolo Emilio (1980), Re Ruggero tra Dioniso e Apollo, “Storia dell’arte”, n. 38/40, pp. 471-479.

Carapezza Paolo Emilio (1984), “Hagith” between Tosca and Salomé, in: Karol Szymanowski in seiner Zeit, herausgegeben von Michał

Bristiger, Roger Scruton, Petra Weber-Bockholdt, Wilhelm Fink Verlag, Munchen, pp. 127-135.

Cheng Ya-Hui (2008), The Harmonic Representation of the Feminine in Puccini, Florida State University.

Chodkowski Andrzej (1994), Verdi na scenie warszawskiej, in: Recepcja wzorów włoskich w polskiej kulturze muzycznej: romantyzm, a cura di Piotr Maculewicz, Instytut Muzykologii UW, Warszawa.

Chylińska Teresa (2008), Karol Szymanowski i jego epoka, vol. 1, PWM, Kraków.

Clément Catherine (1979), L’opéra, ou, la défaite des femmes, Grasset&Fasquelle, Paris [ed. ingl., 1988, Opera, or the Undoing of Women, Minnesota, University of Minnesota Press].

Dąbrowski Bartosz (2009), Szymanowski. Muzyka jako autobiografia, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Dotto Aldo (2014), Le “Maschere” di Karol Szymanowski, ETS, Pisa.

Downes Stephen (1996), Szymanowski and Narcissism, “Journal of the Royal Musical Association”, n. 1 (121), pp. 58-81.

Gavazzeni Gian Andrea (1937), Karol Szymanowski e il “Re Ruggiero”, “Rassegna musicale”, X, n. 12, pp. 409-415.

Horowicz Bronisław (1963), Teatr operowy, PIW, Warszawa.

Isotta Paolo (2015), Altricanti di Marte, Marsilio, Venezia.

Lisecka Małgorzata (2018), Narcyz Szymanowskiego – reinterpretacja mitu w muzycznej narracji, “Litteraria Coperinacana”, n. 4 (28), pp. 79-95.

Martinisi Alessandro (2009), Il sogno sognato di Karol Szymanowski. Re Ruggero tra luce e ombra, pref. di Alberto Cesare Ambesi, Quintessenza Editrice, Gallarate.

Masi Leonardo, Il “Re Ruggero” di Szymanowski-Iwaszkiewicz: la genesi e le tematiche, “Europa Orientalis”, n. 20/2, pp. 111-147.

Rubinstein Arthur (1973), My young years, Alfred A. Knopf, New York.

Salvetti Guido (2013), «Ho detto male di... Verdi». Saggio di ricezione negativa, “Rivista Italiana di Musicologia”, n. 48, pp. 105-141.

Samson Jim (1980), The Music of Szymanowski, Kahn & Averill, London.

Smoter Jerzy Maria (1974), Karol Szymanowski we wspomnieniach, PWM, Kraków.

Szymanowski Karol (1982), Korespondencja, vol. 1 (1903-1919), PWM, Kraków.

Szymanowski Karol (1984), Pisma, vol. 1: pisma muzyczne, red. Kornel Michałowski, PWM, Kraków.

Szymanowski Karol (1989), Pisma, vol. 2: pisma literackie, zebrała i opracowała Teresa Chylińska, PWM, Kraków.

Szymanowski Karol (2018), Écrits sur la musique, a cura di Christophe Jerewski e Claude-Henry du Bord, Symétrie, Lyon.

Tagg Philip (2013), Music’s Meanings, The Mass Media Music Scholars’ Press, New York&Huddersfield.

Van Moere Didier (2008), Karol Szymanowski, Fayard, Paris.

Yoshida Shinobu (2012), Modeling Heroines from Giacomo Puccini’s Operas, University of Michigan, Michigan.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.