Jam recenzent, nie policjant. Z perspektywy recenzenta przekładów współczesnej włoskiej literatury w Polsce po 2000 roku
PDF

Słowa kluczowe

Polish translation
Italian literature
reviewer
critic

Jak cytować

Serkowska, H. . (2020). Jam recenzent, nie policjant. Z perspektywy recenzenta przekładów współczesnej włoskiej literatury w Polsce po 2000 roku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), 199–223. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.9

Abstrakt

The article is an overview of Polish translations of Italian literature published between 2000 and 2020. The presentation aims to capture the characteristic phenomena of the domestic market of translations from Italian to Polish in times dominated by capitalism and the new media. The author contemplates the role of the reviewer/literary critic in these new conditions, and asks whether reviewers/literary critics can still drive the readers’ choices and receptions, and shape their knowledge and awareness.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.9
PDF

Bibliografia

Andreini Alba (2017), Sconfinamenti. Le terre lontane di Cassola. Mostra su Cassola oltre frontiera. Montecarlo di Lucca, ex Chiesa della Misericordia 15 sett. – 5 nov. 2017. Grosseto, Polo espositivo culturale Le Clarisse 15 genn. – 5 mar. 2018, Effigi, Roma.

Benoit-Dusausoy Annick, Fontaine Guy, red. (2009), Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, przeł. Hanna Abramowicz i in., słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Bereza Henryk (1968), Powieść romantyczna, „Trybuna Ludu”, nr 251, s. 6.

Bernatowicz Grażyna (1990), Stosunki polsko-włoskie 1944-1989, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Biernacka-Licznar Katarzyna, Jamróz-Stolarska Elżbieta, Paprocka Natalia (2018), Lilipucia rewolucja. Awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000-2015, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.

Billip Witold (1960), Sympatyczne banały, „Nowe Książki”, nr 14, s. 854-855.

Corbel Marie-Anne (2009), Włochy – Erri De Luca, w: Literatura Europy: Historia literatury europejskiej, red. Annick Benoit-Dusausoy, Guy Fontaine, przeł. Hanna Abramowicz i in., słowo/obraz terytoria, Gdańsk, s. 1027.

Eco Umberto (1995), Ur-Fascism, „The New York Review of Books” [dostęp: 20 sierpnia 2020], 22 czerwca, http://www.nybooks.com/articles/1856.

Ferroni Giulio (2010), Scritture a perdere. La letteratura negli anni zero, Laterza, Bari.

Gołębiewski Łukasz i Kitrasiewicz Piotr (2005), Rynek książki w Polsce 1944-1989, Biblioteka Analiz, Warszawa.

Hamerliński Andrzej (1960), Opowiadania Alby De Céspedes, „Nowe Książki”, nr 19, s. 1183-1184.

Jaremko-Pytowska Zofia (1960), Gorzkie źródło, „Nowe Książki”, nr 8, s. 483-484.

Kitrasiewicz Piotr, Gołębiewski Łukasza (2005), Rynek książki w Polsce 1944-1989, Biblioteka Analiz, Warszawa.

Kłos Anita (2009), Pogrzebana poezja. O recepcji twórczości Giuseppe Ungarettiego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kłos Anita (2018), Apologia kobiecego ducha. Sibilla Aleramo i jej związki z polską kulturą literacką, Wydawnictwo UMCS, Katowice.

Kralowa Halina (1968), Kłamstwo, czary i mitomania, „Nowe Książki”, nr 18, s. 1248.

Miller-Klejsa Anna, Gałkowski Artur, red. (2012a), Od Boccaccia do Tabucchiego. Adaptacje literatury włoskiej, Fundacja KINO, Warszawa.

Miller-Klejsa Anna, Gałkowski Artur, red. (2012b), Od Manzoniego do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Miller-Klejsa Anna (2013), Resistenza we włoskim filmie fabularnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Miller-Klejsa Anna, Woźniak Monika, red. (2014), Polsko-włoskie kontakty filmowe. Topika, koprodukcje, recepcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Miller-Klejsa Anna (2016), Dekada ołowiu na ekranie. Polityczny terroryzm lat 70. we włoskim filmie fabularnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Miller-Klejsa Anna, Dąbrowska Diana, red. (2018), Kino włoskie po 1980 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Misiewicz Katarzyna, Serkowska Hanna (2016), Tutto (si) è globalizzato? Sulla letteratura italiana nella Polonia dopo la caduta del muro, „Narrativa Nuova Serie”, nr 38, s. 89-101.

Miszalska Jadwiga, Gurgul Monika, Surma-Gawłowska Monika, Woźniak Monika (2007), Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Collegium Columbinum, Kraków.

Miszalska Jadwiga, Gurgul Monika, Surma-Gawłowska Monika, Woźniak Monika (2011), Od Boccaccia do Eco: włoska proza narracyjna w Polsce (od XVI do XXI wieku), Collegium Columbinum, Kraków.

Niecikowski Jerzy, Sadkowski Wacław (1973), Glosa do artykułów Stefana Morawskiego, „Literatura na Świecie”, nr 8-9, s. 738-744.

Pogońska-Baranowska Aleksandra (w druku), Cassola in Polonia.

Rachid Chebab Milena (2016), Skąd się biorą bestsellery, „Książki. Magazyn do czytania”, nr 2, s. 15-18.

Rowiński Cezary (1960), Wyspa Artura, „Nowa Kultura”, nr 26, s. 11.

Stempowski Jerzy (1938), Pełnomonictwa recenzenta, [dostęp: 15 lipca 2020], https://tinyurl.com/y44gph7r, [pierwodruk: „Pióro” 1938, nr 1, s. 95-112].

Ślarzyńska Małgorzata (2017), Obraz literatury włoskiej w Polsce w latach 70. i 80. Na łamach „Literatury na Świecie”, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.