Studies on The Divine Comedy by Józef Ignacy Kraszewski and the Beginnings of Polish Dante Studies (1820–1870)
PDF (Italiano)

Słowa kluczowe

Polish Dante studies
Józef Ignacy Kraszewski
Dante Alighieri
Studies on The Divine Comedy

Jak cytować

De Carlo, A. F. (2020). Studies on The Divine Comedy by Józef Ignacy Kraszewski and the Beginnings of Polish Dante Studies (1820–1870). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (39), 139–166. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.8

Abstrakt

The article analyses Józef Ignacy Kraszewski’s contribution to the development of Polish Dante studies – thanks to his lectures on Dante held in Krakow and Lviv in 1867 and later published under the title Studies on The Divine Comedy, 1869. The article presents other opinions of Dante scholars of the time and more or less critical reviews of the results of Kraszewski’s research.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.8
PDF (Italiano)

Bibliografia

Alighieri Dante (1870), Komedya Boska. – Czyściec, illustracye G. Dorè’ego, objaśnienia J. I. Kraszewskiego, “Tygodnik Ilustrowany”, n. 156, vol. VI, pp. 307-310.

Alighieri Dante (1875), Czyściec – Pieśń XI. Przekład J. I. Kraszewskiego, in: Sobótka. Księga zbiorowa na uczczenie pięćdziesięcioletniego jubileuszuSeweryna Goszczyńskiego, Przedpłaciciele, W komisie księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Lwów, pp. 127-131.

Alighieri Dante (1909), Boska komedia, tłum. E. Porębowicz, Gebethner i Wolff, Warszawa.

Bachórz Józef (1990), Zdziwienia Kraszewskim, in: Zdziwienia Kraszewskim, pod red. Marty Zielińskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków, pp. 139-155.

Biliński Bronisław (1965), Roma antica e moderna nelle opere di Giuseppe Ignazio Kraszewski, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Biliński Bronisław (1971), Incontri polacco-italiani a Porta Pia: J. I. Kraszewski, W. Kulczycki, M. Konopnicka. Nel centenario di Roma capitale d’Italia 1870-1970, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Bogusławski Kazimierz (1885), Dante w Polsce, “Niwa”, fasc. 260-261, 625-635, 746-770.

Boito Arrigo (2008), Il libro dei versi, a cura di Claudio Mariotti, Mucchi Editore, Modena.

Bursztyńska Halina (1998), Kraszewski Orzeszkowa Sienkiewicz. Studia i szkice, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Ciampoli Domenico (1891), Giuseppe Ignazio Kraszewski, in: Id., Studi letterari, Niccolò Giannotta Editore, Catania, pp. 401-415.

Dąbrowolska Maria Halina (1855), Tytan pracy. Opowieść o Józefie Kraszewskim, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

De Carlo Andrea Fernando (2007), Alla ricerca dell’Arcadia degli artisti: il viaggio in Italia di Józef Ignacy Kraszewski, “Studia Romanica Posnaniensia”, vol. XXXIV, pp. 151-165.

De Carlo Andrea Fernando (2008), Dramat w niebie i na ziemi. Kraszewski jako krytyk Giotta w „Kartkach z podróży 1858-1864”, in: Drogi i bezdroża komunikacji, pod red. Piotra Beringa, Grzegorza Łukomskiego, Wydawnictwo Kropka J. i W. Śliwczyńscy, Gniezno, pp. 185-195.

De Carlo Andrea Fernando (2014), O specyfice języka J. I. Kraszewskiego w rękopisie zawierającym tłumaczenie „Boskiej Komedii” Dantego, in: Kraszewski i wiek XIX. Studia, idea i układ tomu Jarosław Ławski, red. Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Paweł Kuciński, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 291-309.

De Carlo Andrea Fernando (2016), Między piekłem a niebem. Postrzeganie „Boskiej Komedii” Dantego przez Zygmunta Krasińskiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego, in: Krasiński i Kraszewski wobec europejskiegoromantyzmu i dylematów XIX wieku. W dwustulecie urodzin pisarzy, red. M. Junkiert, W. Ratajczak, T. Sobieraj, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2016, pp. 33-45.

De Carlo Andrea Fernando (2017), “La Divina Commedia” nella Polonia del XIX secolo. Le prime traduzioni polacche del poema dantesco a confronto, in: Il Dante dei moderni. La Commedia dall’Ottocento a oggi. Saggi critici, a cura di Joanna Szymanowska, Izabela Napiórkowska, LoGisma, Firenze, pp. 125-144.

De Carlo Andrea Fernando (2019a), Dantes in miranda in minimis. Kraszewski e Dante, Orientalia Parthenopea Edizioni, Napoli.

De Carlo Andrea Fernando (2019b), «la dove ’l sol tace». La complessità metaforico-sinestetica della Divina commedia e la sua resa nelle prime traduzioni polacche: Korsak, Kraszewski, Stanisławski e Porębowicz, in: «Vedi lo sol che ‘n fronte ti riluce»: La vista e gli altri sensi in Dante e nella ricezione artistico-letteraria delle sue opere, a cura di Maria Maślanka-Soro, con la collaborazione di Anna Pifko-Wadowska, Aracne, Roma, pp. 197-210.

De Carlo Andrea Fernando (2019c), “Honor the great poet”. The Józef Ignacy Kraszewski’s contribution to the development of Polish Dante studies, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, n. 4 (55), pp. 363-381.

Finazzi Silvia (2008), La metafora scientifica e la rappresentazione della Corporeitas luminosa, in: La metafora in Dante, a cura di Marco Ariani, Leo S. Olschki Editore, Firenze, pp. 167-192.

Fiorentino Carlo M. (2003), Un esule polacco in Italia. Władisław [sic!] Sas Kulczycki (1831-1895), Archivio Guido Izzi, Roma.

Frąckiewicz Michał (1912), Józef Ignacy Kraszewski w Krakowie i we Lwowie w r. 1867 i odczyty jego o Dantem. Wspomnienia z przeszłości w setną rocznicę urodzin, Nakładem Autora, Kraków.

Gorskij Ivan K. (1968), Kpaшeвcкий и Дaнтe, “Дaнтoвcкиe чтeния”, pp. 33-52.

Klaczko Julian (1904), Szkice i rozprawy literackie, z upoważnienia autora tłumaczyli Stanisław Tarnowski, Józef Jabłonowski i Antoni Potocki, z przemową Stanisława Tarnowskiego, Nakładem Kięgarni F. Hoesicka, Warszawa.

Klaczko Julian (1925), Conversazioni fiorentine. Dante e Michelangelo. Beatrice e la poesia d’amore, Dante e il cattolicismo, la tragedia di Dante, traduzione di Giovanni Sanna, Laterza e figli, Bari.

Kraszewski Józef Ignacy (1866a), Kartki z podróży 1858-1864 r. – Kraków, Wiedeń, Triest, Wenecja, Padwa, Medjolan, Genua, Piza, Florencja, Rzym, vol. I, Nakładem Gustawa Sennewalda, Warszawa.Kraszewski Józef Ignacy (1866b), Trzy ostatnie pieśni Danta Komedyi Boskiej: przekład Kraszewskiego, “Biblioteka Warszawska”, vol. I, pp. 389-398.

Kraszewski Józef Ignacy (1869a), Dante. Studja nad Komedją Bozką przez J. I. Kraszewskiego, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, vol. V, pp. 95-189.

Kraszewski Józef Ignacy (1869b), Dante (z odczytów J. I. Kraszewskiego 1867 r.), in: Kłosy i kwiaty. Książka zbiorowa w Krakowie, W Drukarni W. Kirchmayera, Kraków, pp. 67-97.

Kraszewski Józef Ignacy (1870), Dante. Vorlesungen ueber die Goettliche Komoedie Gehalten in Krakau und Lemberg 1867 von J. I. Kraszewski, Ins deutsche uebertragen von S. Bohdanowicz, Druk und Verlag von J. I. Kraszewski, Dresden.

Kraszewski Józef Ignacy (1972), Pamiętniki, oprac. Wincenty Danek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Kraszewski Józef Ignacy (1993), Listy do rodziny 1863-1886, część II (Na emigracji), oprac. Stanisław Burkot, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Litwornia Andrzej (2005), „Dantego któż się odważy tłumaczyć?”. Studia o recepcji Dantego w Polsce, IBL, Warszawa.

Łempicki Stanisław (1930a), Dante i kultura włoska w Polsce (dwa odczyty), osobne odbicie z Feljetonów „Gazety Lwowskiej” – Odbito w Drukarni Polskiej we Lwowie, Lwów.

Łempicki Stanisław (1930b), Dante a Polska, in: Towarzystwo „Dante Alighieri” we Lwowie (upamiętnienie inauguracji), Czcionkami „Drukarni Polskiej” we Lwowie, Lwów, pp. 29-65.

Maślanska-Soro Maria (2015), Antyczna tradycja epicka u Dantego, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Maślanska-Soro Maria (2004), La persuasion émotive dans «L’Enfer» de Dante, in: Le cahiers des paralittératures 8 (Traduire l’émotion), études réunies par Jan Herman, Nathalie Kremer, Marcela Swiątkowska, Cefal, Liège, pp. 79-90.

Maślanska-Soro Maria (2004), Posłowie [Note al testo], in: Dante Alighieri, Boska Komedia, przełożył Edward Porębowicz, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, pp. 467-476.

Maślanska-Soro Maria (2000), Semantyka przestrzeni w Pieśni IV „Piekła” Dantego, in: Prace Komisji Neofilologicznej PAU, vol. I, pod red. Olgi Dobijanki-Witczakowej, Stanisława Widłaka, PAU, Kraków, pp. 61-76.

Maślanska-Soro Maria (2017), Traduzione come interpretazione: nella Commedia e della Commedia, in: Il Dante dei moderni. La Commedia dall’Ottocento a oggi. Saggi critici, a cura di Joanna Szymanowska, Izabela Napiórkowska, LoGisma, Firenze, pp. 157-166.

Maślanska-Soro, Maria (2005), Tragizm w „Komedii” Dantego, Universitas, Kraków.

Matuszewski Ignacy (1899), Dyabeł w poezyi. Historya i psychologia postaci uosabiających zło w literaturze pięknej wszystkich narodów i wieków, B. Natason, Warszawa 1899, pp. 93-97.

Miszalska Jadwiga et al. (2007), Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Collegium Columbinum, Kraków.

Morawski Kalikst (1965), La dantologia polacca moderna, “Sonderdruck aus Beitræge zur Romanischen Philologie”, fasc. 2 (IV), pp. 90-91.

Pawlik Michał (1888), Danteana, in: Katalog: księgozbioru, rękopisów, dyplomów, rycin, map, atlasów, fotografji, jako też osobistych dyplomów, adresów itp. pozostałych po śp. Józefie Ignacym Kraszewskim staraniem Franciszka Kraszewskiego, uporządkował i spisał Michał Pawlik, „Drukarnia Polska”, Lwów, pp. 407-409.

Piekut Stanisław (1967), Tematyka włoska w twórczości J. I. Kraszewskiego, “Oficyna Poetów”, n. 3 (6), pp. 31-38.

Płaszczewska Olga (2012), „Onorate l’altissimo poeta”: Józef Ignacy Kraszewski jako komentator Dantego, in: Kraszewski: poeta i światy, red. Tadeusz Budrewicz, Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 191-203.

Płaszczewska Olga (2017), I. Z polskich odczytań klasyki włoskiej: Józef Ignacy Kraszewski jako komentator Dantego, in: Ead., Włoskie divertimento. Szkice komparatystyczne, Wydawnictwo UJ, Kraków, pp. 37-54.

Preisner Walerian (1957), Dante i jego dzieła w Polsce. Bibliografia krytyczna z historycznym wstępem: I. Stan badań nad Dantem w Polsce; II. Próba polskiej bibliografii dantejskiej / Dante e le sue opere in Polonia. Bibliografia critica con una introduzione storica: I. Gli studi danteschi in Polonia; II. Saggio d’una bibliografia dantesca polacca, PWN, Toruń.

Scartazzini Andrea Giovanni (1871), [rec.] Dante, Vorlesungen ueber die Goettliche Komoedie, gehalten in Krakau und Lemberg 1867 von J. I. Kraszewski. Ins deutsche uebertragen von S. Bohdanowicz, Dresden Druk und Verlag von J. I. Kraszewski, 1870, “Nuova Antologia”, vol. 17, pp. 524-526.

Scartazzini Andrea Giovanni (1881), Dante in Germania. Storia letteraria e bibliografica dantesca alemanna. Dal secolo XIV sino ai nostri giorni, vol. 1, U. Hoepli, Napoli-Milano-Pisa, pp. 203-205.

Stanislavskij Antoni (1864), Данте Алигиери. Биографический очерк читаный на литературном вечере 5 апреля 1864 г., в пользу Мариинского женского училища в Харькове, Санкт-Петербург.Trepiński Antoni (1970), Romans Kraszewskiego z Wiedenką, PIW, Kraków.

Vallone Aldo (1975), La critica dantesca nell’Ottocento, Leo S. Olschki –Editore, Firenze.

Wasyłenko Wołodymyr (1993), Polskie losy Dantego w wieku XIX. Prolegomena do „zaginionego” tłumaczenia „Boskiej Komedii” dokonanego przez J. I. Kraszewskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań.

Zeri Federico (1998), Giotto. Compianto sul Cristo morto, Rizzoli, Milano.