Gustaw Herling-Grudziński and Italian literature of the Twentieth Century
PDF (Italiano)

Słowa kluczowe

Gustaw Herling-Grudziński
Italian literature
exile
Naples
Nicola Chiaromonte
Ignazio Silone
Alberto Moravia
Luigi Pirandello
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Leonardo Sciascia

Jak cytować

Ajres, A. (2020). Gustaw Herling-Grudziński and Italian literature of the Twentieth Century. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (39), 183–193. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.10

Abstrakt

Magdalena Śniedziewska’s book discusses a theme in Gustaw Herling-Grudziński’s works which has not been thoroughly researched, i.e. their relationship with Italian literature. This is how we discover Herling-Grudziński as a writer who is simultaneously a great literary critic
who looks eagerly and with both interest (sometimes) and passion at the work of such authors as Nicola Chiaromonte, Ignazio Silone, Alberto Moravia, Luigi Pirandello, Tomasi di Lampedusa and Leonardo Sciascia. The opening chapter of the book discusses Herling-Grudziński’s condition as an emigrant and the changes in his attitude to Naples which became his second home after World War II; the final chapter is about the Polish writer’s difficult relationship with Italian book market, reconstructing the story of the reception of Inny świat (A World Apart) in Italy.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.10
PDF (Italiano)

Bibliografia

Ajello Nicola (1992), Herling, il polacco napoletano, “Repubblica”, 18 marzo.

Fabre Giorgio (1994), Vedi Napoli e poi scrivi, “Panorama”, 2 luglio, p. 130.

Herling-Grudziński Gustaw (1995), Dziennik pisany nocą 1971-1972, Czytelnik, Warszawa.

Herling-Grudziński Gustaw (1996), Dziennik pisany nocą 1980-1983, Czytelnik, Warszawa.

Herling-Grudziński Gustaw (1997), Dziennik pisany nocą 1989-1992, Czytelnik, Warszawa.

Herling-Grudziński Gustaw (2016), Opowiadania wszystkie, vol. I, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Herling-Grudziński Gustaw, Bolecki Włodzimierz (1997), Rozmowy w Dragonei, Szpak, Warszawa.

Miłosz Czesław (1985), Wiara, in: Wiersze, vol. I, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław.

Śniedziewska Magdalena (2019), “Osobiste sprawy i tematy”. Gustaw Herling-Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej, Wydawnictwo IBL, Warszawa.

Zieliński Andrzej (1995), Gustaw Herling-Grudziński i współczesna literatura włoska, “Przegląd Humanistyczny”, n. 2, pp. 10-41.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.