Introduzione
PDF (Italiano)

Jak cytować

Śniedziewska, M., & De Carlo, A. F. (2020). Introduzione. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (39), 7–9. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.1

Abstrakt

Introduzione

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.1
PDF (Italiano)

Bibliografia

Herbert Zbigniew (2004), Siena, in: idem, Barbarzyńca w ogrodzie, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa, p. 82.

Norwid Cyprian Kamil (1968), Italiam! Italiam!, in: idem, Wiersze, wybrał i objaśnił Juliusz Wiktor Gomulicki, PIW, Warszawa, p. 177.

Norwid Cyprian Kamil (1981), Poesie, a cura di Silvano De Fanti, CSEO, Bologna.