Wstęp
PDF

Jak cytować

Krenz, J. (2021). Wstęp. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 10–17. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.1
https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.1
PDF

Bibliografia

Cyrzyk Leszek (2008), Jak rodziła się polonistyka w Chinach, „Azja-Pacyfik”, t. 11, s. 223-231.

Li Yinan (2021), W Pekinie można studiować język polski, [dostęp: 20 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/cmtbjkfb.

Nauka polskiego w Chinach (2021), [dostęp: 20 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/hsexbe.

Prokop Daria (2016), Język polski i kultura polska w Chinach, Uniwersytet Wrocławski, [nieopublikowana praca magisterska], [dostęp: 20 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/vacw2zt4.

Zhao Gang (2014), 60 lat pekińskiej polonistyki, „Azja-Pacyfik”, t. 17, s. 103-113.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.