Polska literatura dziecięca w Chinach
PDF

Słowa kluczowe

Polish fiction
children’s literature
fairy tale
translations of Polish literature
Polish literature in China

Jak cytować

Paterska-Kubacka, A. (2021). Polska literatura dziecięca w Chinach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 99–119. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.4

Abstrakt

Polish literature has been present in China since 1906. The first Polish literary text translated into Chinese was Latarnik (The Lighthouse Keeper) by Henryk Sienkiewicz. Contemporary fans of Polish novella and novel were reading indirect translations since the Chinese novelists, who did not speak Polish, usually based their translations on the Japanese versions. In my years of contact with Chinese culture and literature, I have never come across any mention of translations of Polish or Eastern European children’s literature. Once I started my research into this subject, I quickly learned what caused the lack of information on it. It turned out that it was quite difficult to find any credible information on what has been translated, in what volume it was published and what the reactions of young readers were.
As a result, this article is merely an introduction to the research on Polish children’s literature in People’s Republic of China and focuses almost exclusively on latest publications, i.e. released in the twenty-first century. To a significant extent, it is based on data collected from people actively participating in promoting Polish culture in China via email. I received a lot of valuable data from Wojciech Widłak – one of the authors whose children’s books were published in China. The article is practically a short catalogue of books published on the Chinese market, but it also presents the few reviews I have managed to find in Chinese sources. There is also a presentation of the translators and it is worth noting that Polish children’s literature has been taken care of by the best among those studying Polish literature in China. I hope that this article will be the first of many on the position, popularity and reception of Polish children’s literature in China.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.4
PDF

Bibliografia

Adamski Mateusz [m.adamski@instytutksiazki.pl] (2020), Polska literatura dziecięca w Chinach (PTCP Chiny 1999-2019), do: Agnieszka Paterska-Kubacka [agpater@amu.edu.pl], 24 kwietnia, [korespondencja osobista].

Beijing International Book… (2015), [dostęp: 12 maja 2020], https://tinyurl.com/ee574f85.

Dakai Zhong-Dong Ou 16 guo duoyuan wenhua wanhuatong [Otwarcie wielokulturowego kalejdoskopu 16 krajów Europy Środkowej i Wschodniej] (2016), [dostęp: 14 maja 2020], https://www.sohu.com/a/111828718_268716.

Doktorzy Honorowi Uniwersytetu Gdańskiego (2020), [dostęp: 26 sierpnia 2020], https://tinyurl.com/vcs2zp7v.

Du le jiu hui aishang de shijie qi shu „Ditu (renwen ban)”, bu chumen rang haizi kan bian shijie! [Mapy – księga osobliwości świata, w której zakochasz się od pierwszego czytania, pozwoli dzieciom zobaczyć cały świat bez wychodzenia z domu] (2018), [dostęp: 12 maja 2020], https://cutt.ly/QmDHFas.

Guo Zheng eliza 2016 (2020), MAMOKO Mama Kan! Xin shu fabu. Wuzi huiben huo yinfa qinzi yuedu xin rechao [MAMOKO! Wychodzi nowy tom. Obrazkowe książki bez znaków mogą wywołać nową falę wspólnego czytelnictwa wśród rodziców i dzieci], [dostęp: 14 maja 2020], https://tinyurl.com/2fu3ebhv.

Hao Feifei [Anita; Feifei.Hao@msz.gov.pl] (2020), Polska literatura dziecięca w Chinach (Polish Literature for kids_published in Chinese), do: Agnieszka Paterska-Kubacka [agpater@amu.edu.pl], 28 kwietnia, [korespondencja osobista].

Instytut Polski Wydział Kultury… (2016), [dostęp: 26 sierpnia 2020], https://tinyurl.com/3v989n3y oraz https://tinyurl.com/yypwd3a6.

Jaśkowski Damian [Damian.Jaskowski@msz.gov.pl] (2020), Polska literatura dziecięca w Chinach (Children-literature), [do: Agnieszka Paterska-Kubacka (agpater@amu.edu.pl), 24 kwietnia, [korespondencja osobista].

Kaluta Izabella (2018), Instytut Książki na Beijing International Book Fair, [dostęp: 25 sierpnia 2020], https://tinyurl.com/cc7dd3vv.

Kaźmierczak Karol (2017), Milion książek polskich autorów sprzedanych w Chinach, [dostęp: 25 sierpnia 2020], https://tinyurl.com/3kfytemr.

Kong Xue, Zhao Zhen (2017), „Xiaoqiu Xiansheng” qidai shenmi hanxu de zhenli bei geng duo haizi gongxiang [Pan Kuleczka oczekuje, że coraz więcej dzieci będzie się wspólnie cieszyć ukrytą, tajemniczą prawdą], „Xin Jingbao Dianzi Ban” [„The Beijing News”], [dostęp: 1 września 2020], https://tinyurl.com/m52x44c3.

„Król Maciuś Pierwszy”… (2018), [dostęp: 25 sierpnia 2020], https://tinyurl.com/p59etaf8.

Li Yinan (2017), Literatura polska w Chinach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Gnome, Katowice.

Nuoya (2015), Shou hui quwei kepu huiben „Dixia, shuixia” shoufa, kaiqi jiju xianchanggan de faxian tansuo zhi lü [Pierwsze wydanie ręcznie malowanej, zachwycającej, popularno-naukowej książki obrazkowej „Pod ziemią, pod wodą” rozpoczęło odkrywczą, badawczą podróż dającą poczucie „bycia na miejscu zdarzeń”], [dostęp: 12 maja 2020], https://tinyurl.com/kspk9rk.

Poloniści z Szanghaju… (2017), [dostęp: 3 września 2020], https://tinyurl.com/3etxeuft.

Polska na targach… (2012), [dostęp: 12 maja 2020], https://tinyurl.com/3f6tuh2p.

Polskie książki w Chinach (2016)7, [dostęp: 25 sierpnia 2020], https://tinyurl.com/6zmrb8bc.

Prokop Daria (2016), Język polski i kultura polska w Chinach, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, [dostęp: 3 września 2020], https://tinyurl.com/5486nyc4, [nieopublikowana praca magisterska].

Sajewicz Tomasz (2017), Polacy sprzedali ponad milion książek w Chinach, [dostęp: 25 sierpnia 2020], https://tinyurl.com/v6rymp6t.

Widłak Wojciech [wojwid@o2.pl] (2020a), Literatura dziecięca w Chinach, do: Agnieszka Paterska-Kubacka [agpater@amu.edu.pl], 22 kwietnia, [korespondencja osobista].

Widłak Wojciech [wojwid@o2.pl] (2020b), Literatura dziecięca w Chinach, do: Agnieszka Paterska-Kubacka [agpater@amu.edu.pl], 23 kwietnia, [korespondencja osobista].

Zhang Ling’er (2016), Tongxin wuguojie [Dziecięce serce bez granic], [dostęp: 14 maja 2020], https://tinyurl.com/mx2kwypc.

Zhao Gang (2010), Profesor Yi Lijun, „Postscriptum Polonistyczne”, z. 2 (6), s. 25-30.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.