Solaris and the Dao: The Reception of Stanislaw Lem’s Novel in the Sinophone World
PDF (English)

Słowa kluczowe

Stanisław Lem
science fiction
Sinophone world
anthropocentrism

Jak cytować

Wybieralska, Z. A. (2021). Solaris and the Dao: The Reception of Stanislaw Lem’s Novel in the Sinophone World. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 121–151. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.5

Abstrakt

The most popular science fiction novel written by the Polish author Stanisław Lem, Solaris, was published in 1961. Although it was translated into English as early as 1970, the book was unknown to the Sinophone readers until 2003, when the first translation from English into Chinese was published, most probably following the popularity of the resounding Hollywood film adaptation from 2002. Still, Suolalisi Xing (which can be translated as ‘Solaris Star’) did not attract broader audiences in China or Taiwan, at least not until the third version of the novel, translated directly from Polish into Chinese, saw the light of day in 2010. The appearance of this translation coincided with the beginning of a New Golden Era of Chinese and Taiwanese science fiction, which undoubtedly had a significant influence on the positive re-reception of Solaris. In the paper, the author focuses on the philosophical aspect of Lem’s work and investigates which themes and concepts present in Solaris caught the imagination of Chinese-speaking readers. The author wants to show how this reception, while coming from a different historical, cultural, and linguistic background, can enrich our understanding of the novel and introduce a new way of looking at the important existential questions stated by the writer.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.5
PDF (English)

Bibliografia

Imagination Abyss (2010), Suolali Xing (Solaris), [retrieved on: 21.07.2020], https://tinyurl.com/j5nf8dz3.

Bokelai (2020, August 18), Oumei kehuan / qihuan xiaoshuo [Euro-American science fiction/fantasy novels], https://tinyurl.com/kz2t4a6c.

Braidotti Rosi (2012), Nomadic Theory. The Portable Rosi Braidotti,Columbia University Press, Columbia.

Chen Dan (2016), Wutuobang Xiangxiang De Jiegou: Suolalisi Xing Yuyan Ji Qita [Deconstructing Utopian Imagination: The Allegory of Solaris and Others], „Wenyi Lilun Yanjiu” [„Literature and Art Theory Studies”], vol. 1, pp. 112-119.

Coolchet (Kucha) (2006), Suolalisi / Feixiang Taikong (Suolali xing, Solaris) kehuan xiaoshuo ji dianying tan [Solaris/Solaris (Solaris) – talk about science fiction novel and film], https://tinyurl.com/pfx69nmk, retrieved on 21.07.2020.

Danjialin (2010), „Suolali Xing” (Solaris, 1961) by Stanislaw Lem, https://tinyurl.com/fma8nrt3.

Elish (2012), Suolali Xing [Solaris], [retrieved on: 21.07.2020], https://tinyurl.com/ue5nbmxu.

Flood Alison (2011), First ever direct English translation of Solaris published, „The Guardian”, 15 June, [retrieved on 08.08.2020], https://tinyurl.com/5bz3335b.

Goahis (2019), Qishi kexue yanjiu de bu chu ge jielun, danshi zhexue shang huoxu jiu hen zhan de zhu jiao le, comment on the video: Shijie Kehuan Juzhu 'Suolalisi' Shang Ji: Dui Yuzhou Shengming de Ling Yi Zhong Jiedu [World science fiction masterpieces „Solaris” first part:Another way to interpret life in the universe], [retrieved on: 23.07.2020], https://youtu.be/NIwZt8G76ZU.

Helford Elyce Rae (1992), „We Are Only Seeking Man”: Gender, Psychoanalysis, and Stanislaw Lem’s „Solaris”, „Science Fiction Studies”, vol. 19, no. 2, pp. 167-177.

Huanhai Hangxing (2019), Shijie Kehuan Juzhu 'Suolalisi' Shang Ji: Dui Yuzhou Shengming de Ling Yi Zhong Jiedu [World science fiction masterpieces „Solaris” first part:Another way to interpret life in the universe], [video], [retrieved on: 23.07.2020], https://youtu.be/NIwZt8G76ZU.

Jacky (2012), Suolali Xing [Solaris], [retrieved on: 21.07.2020], https://tinyurl.com/2r9xedr8.

KunKun (2012), But Some of Us Are Looking at the Stars, [retrieved on: 20.07.2020], https://tinyurl.com/2uju2ykj.

Laimu Shitannisilao (2010), Suolali Xing [Solaris], trans. by Zhao Gang, MiusiChubanYouxianGongsi [Muses Publishing House], Taipei.

Lem Stanislaw (1984), Microworlds, ed. by Franz Rottensteiner, Harcourt Brace & Company, London.

Lem Stanisław (2002), Stacja Solaris, „Tygodnik Powszechny”, no. 49, p. 23.

Lem Stanisław (2012), Solaris, Cyfrant, Kraków.

Lem Stanislaw (2014), Solaris,trans. by Bill Johnston, Pro Auctore Wojciech Zemek, Kraków.

Liu Ruey-Hua (2010), Wo De Suolali Xing [My „Solaris”], published as an opinion attached to: Laimu Shitannisilao (2010), Suolali xing [Solaris], trans. by Zhao Gang, p. 330.

Miller Fred D. Jr., Smith Nicholas D. (1989), Thought Probes. Philosophy through Science Fiction Literature, Prentice-Hall, New Jersey.

Myers Robert E., ed. (1983), The Intersection of Science Fiction and Philosophy, London Greenwood Press, London.

Shane (2015), Feelings after reading Solaris, [retrieved on: 20.07.2020], https://tinyurl.com/6dxxjer.

Shijie Kehuan Juzhu 'Suolalisi' Shang Ji: Dui Yuzhou Shengming de Ling Yi Zhong Jiedu [World science fiction masterpieces Solaris first part: Another way to interpret life in the universe] (2019), [video], [retrieved on: 21.07.2020], https://youtu.be/SU_9dKtzamo.

Stableford Brian (1991), The World SF Conference in Chengdu, „Foundation”, no. 53, p. 46-53.

Sterling Bruce (2019), Science fiction literature and performance, [retrieved on: 18.08.2020], https://www.britannica.com/art/science-fiction.

Wang Ruirui (2019), Kehuan Wenxue, Waixing Tazhe Yu Hourenlei Lunli - Ping Laimu 'Suolali xing' [Science fiction, the Alien Other and the Ethics of Posthumanism: A Reading of Lem’s Solaris „Solaris”], „Zhongguo Wenxue Vanjiu” [„Chinse Literature Studies” ], vol. 4, p. 174-180.

Wei Hei (2018), San ge Yiben Culüe Duibi [A rough comparison between three translations],[retrieved on: 22.07.2020], https://tinyurl.com/5b222yww.

Wenquancun Ameizi (2019), Wo renwei kexue yue yanjiu yue yu xuanxue xiangjin, comment on the video: Shijie Kehuan Juzhu 'Suolalisi' Shang Ji: Dui Yuzhou Shengming de Ling Yi Zhong Jiedu [World science fiction masterpieces „Solaris” first part:Another way to interpret life in the universe], [retrieved on: 25.07.2020], https://youtu.be/SU_9dKtzamo.

Wong Kin Yuen (1983), Ren Yu Eaitaikong De Ge Lei Jiechu [Various Contacts of Human with Outer Space], „Zhongguo Shibao” [„China Times”], vol 12, p. 11-15.

Wong Kin Yuen (2001), Urbanity, Cyberpunk and the Posthuman: Taiwan Science Fiction from the 60s to 90s, „Tamkang Review”, vol. 31, no. 2, pp. 71–102.

Yang Yu-Chi (2014), Wo De Suolali Xing [My Solaris], [retrieved on: 24.07.2020], https://tinyurl.com/228wrccy.

Yue Zai Yuan (2019), Ren de yuanshen bu mie de, comment on the video: Shijie Kehuan Juzhu 'Suolalisi' Shang Ji: Dui Yuzhou Shengming de Ling Yi Zhong Jiedu [World science fiction masterpieces „Solaris” first part:Another way to interpret life in the universe], [retrieved on: 22.07.2020], https://youtu.be/NIwZt8G76ZU.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.