Literackie przekłady i formy prezentacji twórczości Olgi Tokarczuk w Chinach
PDF

Słowa kluczowe

Olga Tokarczuk
Nobel Prize for literature
reception of Polish literature in China
Chinese publishing market
translation of Polish literature into Chinese

Jak cytować

Lan, W. (2021). Literackie przekłady i formy prezentacji twórczości Olgi Tokarczuk w Chinach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 153–179. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.6

Abstrakt

The article chronologically reconstructs the process of reception of Olga Tokarczuk’s prose in China with particular focus on the period after she received the Nobel Prize for Literature. The author invokes utterances of the translators, publishers and critics to demonstrate how Tokarczuk’s works fare on the Chinese book market in terms of marketing, in the context of sales results and their presence online, which elements of her writings are closest to the Chinese readers and why, what global literary and cultural discourses her work is assigned to and what challenges the Chinese translators are faced with when translating her prose.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.6
PDF

Bibliografia

Chen Mengxi (2019), Bianji yanzhong de Handeke yu Toka’erqiuke [Handke i Tokarczuk oczyma redaktorów], „Beijing Wanbao” [„Pekiński Ekspres Wieczorny”], 18 października, [dostęp: 21 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/p5dsbtky.

Chinawriter (2021), [dostęp: 30 czerwca 2021], https://tinyurl.com/3hsj2suv.

Flood Alison (2018), Olga Tokarczuk’s ‘extraordinary’ Flights wins Man Booker International prize, „The Guardian”, 22 maja, [dostęp: 21 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/aecdk6ft.

Gao Xing (2020), Gushi beihou, huo yichu de yiyi – qiantan Tuoka’erqiuke, [ W tle historii albo o nadmiarze znaczenia. Przyczynek do dyskusji o Oldze Tokarczuk], „Waiguo Wenxue Dongtai Yanjiu” [„Badania nad Trendami Literatury Zagranicznej”], nr 2, [pierwodruk], [dostęp: 1 maja 2021], https://tinyurl.com/vm5vbx3v, [wydanie internetowe].

Li Yinan (2018), Ao’erjia Toka’erqiuke shenmi shensui de wenxue lüyouzhe, [Olga Tokarczuk – mistyczna podróżniczka literacka], „Wenyibao” [„Gazeta Artystyczno-Literacka”], 11 czerwca, [pierwodruk], [dostęp: 21 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/3hcdwd2e, [wydanie internetowe].

Nowa laureatka Nagrody Nobla… [Xinjin Nuobei’erjiang dezhu Tuoka’erqiuke: xinli yisheng kuajie „zaomeng” chengwei wenxuejia] (2019), „Huanqiu Yixue” [„Światowa Gazeta Medyczna”], 16 października, [dostęp: 29 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/j6tv7dm9.

Peng Dawei (2019), Zhongguo chubanyezhe de Nuobei’er Wenxuejiang „shengyijing” [„Biznesowa intuicja” noblowska chińskich wydawców], [dostęp: 21 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/52h4acyc.

The Nobel Prize (2019), [dostęp: 20 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/454uzsn8.

Wang Jianzhao (2019), Shangxi [Analiza (wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk)], „Yujian Hao Shige” [„Spotkanie z Dobrą Poezją”], nr 428, [dostęp: 1 maja 2021], https://tinyurl.com/ywmanbpv.

Xu Zhiqiang, Yu Shi (2020), Tuoka’erqiuke de „xingqun xiezuo” yu shidai jingguan, [„Gwiezdne” pisanie Tokarczuk a krajobraz czasów], [dostęp: 29 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/4chcznbw.

Yi Lijun (2019a), Bolanyu fanyujia Yi Lijun tan Tuoka’erqiuke: Tianmaxingkong, gulingjingguai [Tłumaczka literatury polskiej Yi Li Jun mówi o Tokarczuk: Nieskrępowany styl, niesamowita bystrość], „Pengbai Xinwen” [„Wiadomości Pengbai”], 12 października, [pierwodruk], [dostęp: 21 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/dupvbpzh, [wydanie internetowe].

Yi Lijun (2019b), Fanyijia Yi Lijun: Mo Yan de shuiping bi Tuoka’erqiuke cha yuan le [Tłumaczka Yi Li Jun: Mo Yan jest daleko w tyle za Tokarczuk], [dostęp: 21 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/fr8pzn2d.

Yi Lijun (2019c), Tuoka’erqiuke bu shuyu renhe paibie, [Tokarczuk nie należy do żadnej frakcji], [dostęp: 21 kwietnia 2021], https://cutt.ly/mmDJeJF.

Zhang Jin (2019), Tuoka’erqiuke: yi xianshi yu mengjing pincou tiankong [„Tokarczuk: O szukaniu wspólnego nieba nad marzeniami i rzeczywistością”], [dostęp: 3 maja 2021], https://tinyurl.com/t6z4tz4k.

Zhao Gang (2018), Bolan nüzuojia Ao’erjia Tuoka’erqiuke he tade „Yunyoupai” [Polska pisarka Olga Tokarczuk i jej „Bieguni”], [dostęp: 21 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/wk558adw.

Zong Cheng (2019), Nuobei’er Wenxuejiang dezhu Tuoka’erqiuke: ta xiexiale Bolande „Bai nian gudu” [Laureatka Literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk: Napisała polskie „Sto lat samotności”], „Pengbai Xinwen” [„Wiadomości Pengbai”], 10 października, [dostęp: 21 kwietnia 2021], https://tinyurl.com/y68e34vx.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.